Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 


Leiden akkoord RijnlandRoute

De gemeente Leiden is akkoord met de aanleg van de RijnLandRoute. Over de manier waarop de verbinding tussen A4 en A44 moet worden aangelegd, ging het gisteravond in de commissie Ruimte en Bereikbaarheid nog niet. De gemeente neigt, zo blijkt uit de eisen die Leiden stelt, wel naar een (halfverdiepte) tunnel. Zo dient de wijk Stevenshof ‘gevrijwaard te blijven van overlast als gevolg van de nieuwe verbinding, qua geluid, luchtkwaliteit en visueel effect'. Ook moet Leiden twee aansluitingen krijgen op de RijnLandRoute en mag de doorstroming van verkeer niet verslechteren.

 

Terug naar

Terug naar