Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 


Kans op bijdrage Rijnlandroute neemt af


De kans dat minister Eurlings (verkeer) snel geld steekt in de Rijnlandroute lijkt klein. Dat brengt de woningbouw op Valkenburg direct in gevaar

ERNA STRAATSMA
De twaalf gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek zijn het niet langer eens over de aanleg van een nieuwe weg tussen A4 en A44. Voorschoten vaart een eigen koers en zet vraagtekens bij het nut van een Rijnlandroute. Dat dwarsboomt de plannen van de andere elf gemeenten, die juist beweren dat een nieuwe weg keihard nodig is. Medewerking van Voorschoten is wel een vereiste. Zowel de provincie als de elf overige gemeenten willen de weg dwars door Voorschoten aanleggen. Zolang die gemeente daar weinig voor voelt - en de kans op realisering dus moeilijk wordt - lijkt de kans klein dat Eurlings een bijdrage toezegt. Zonder rijksbijdrage is aanleg onmogelijk, omdat er dan niet genoeg geld voor is.

Eurlings toont tot nu toe weinig belangstelling voor de Rijnlandroute. Het project is niet in zijn meerjarenbegroting opgenomen. Eind vorig jaar was een gesprek met regionale bestuurders op het ministerie gepland om te kijken of er  alsnog geld vrij kon komen. Eurlings verliet het gesprek echter voortijdig, nog voordat het agendapunt Rijnlandroute ter sprake kwam.

In december kreeg de regio steun van de Tweede Kamer, die het kabinet heeft opgedragen een reeks plannen in de regio rondom Katwijk en Leiden als n samenhangend project snel te behandelen. Dan gaat het om woningbouw op Valkenburg, de Rijnlandroute, de Rijn Gouwe Lijn West (sneltram tussen Leiden en de kust) en de verdere ontwikkeling van het Leidse BioScience Park. Wat dit waard is, moet in mei blijken als er opnieuw op het ministerie wordt gesproken over de verdeling van gelden.

Jos Wienen, regionaal portefeuillehouder wonen en burgemeester van Katwijk, liet zich vorig week somber uit over de kansen op een rijksbijdrage. Tijdens een regionaal wethoudersoverleg schetste hij de toegenomen belangstelling van het kabinet voor de problematiek in de grote steden. De regio Holland Rijnland (Leidse agglomeratie en Duin- en Bollenstreek) is hier volgens hem de dupe van. Ter illustratie noemde hij het Trekvliet-trac bij Den Haag dat meer belangstelling van de minister heeft dan de Rijnlandroute. Dit ondanks het feit dat de Rijnlandroute ruim een jaar geleden als topprioriteit werd genoemd  door alle samenwerkende gemeenten en regiobesturen in het zuidelijk deel van de Randstad (het zogeheten Zuidvleugeloverleg). Holland Rijnland zit volgens Wienen op de tweede rang als het gaat om het overleg met het rijk. Voor de komende periode verwacht hij daar een ontzettend negatief effect van.

Het is ook nog maar de vraag of de uitspraak van de Tweede Kamer wel zo gunstig is voor de kans op een snelle rijksbijdrage. Een flink aantal ministeries moet het onderling eens worden over de gezamenlijke financiering.

De regio dreigt inmiddels met het stopzetten van alle bouwactiviteiten op en rond Valkenburg. Als er vr 1 september geen duidelijkheid is over de Rijnlandroute, dan gaat het bouwplan Valkenburg voor 5500 huizen 'de mottenballen in'. Dat is in eerste instantie natuurlijk bedoeld om druk op Den Haag uit te oefenen, maar als er echt geen geld komt, verdwijnt het project mogelijk in de ijskast. Dat betekent dat de bouwachterstand in dit gebied nog verder oploopt. Holland Rijnland doet het al slecht. De regio bouwt relatief de minste huizen in Nederland, op een andere regio na.

 

 

Terug naar

Terug naar