Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Voorschotens verzet krijgt geen steun

 

ALKEMADE - Geen enkele gemeente twijfelt aan de noodzaak van de Rijnlandroute. Voorschoten staat alleen in zijn toenemende verzet tegen een nieuwe weg tussen A4 en A44.

De resultaten van een contra-expertise die Voorschoten heeft laten houden, maken geen indruk op andere gemeentebesturen. "Nut en noodzaak van een nieuwe weg staan niet ter discussie", zei de Leidse verkeerswethouder John Steegh gisteren tijdens een regionaal bestuurdersoverleg in Alkemade.

Ook de Voorschotense wens om het eerder verworpen Churchil11aan-tracé en het Korte Vliettracé weer bespreekbaar te maken, krijgt geen steun. "De Churchilllaan is géén variant", aldus Steegh. Een halfverdiepte weg langs de Korte Vliet evenmin, omdat deze oplossing op technische problemen stuit en heel duur is.

Regionaal portefeui11ehouder verkeer, de Leiderdorpse wethouder Peter Glasbeek, is niet blij met de tegenwerking vanuit Voorschoten. Hij verwijt zijn collega-wethouder Hans Horlings 'grote hardnekkigheid' over 'zaken uit het verleden'. Reeds afgevallen varianten weer bespreekbaar maken is voor hem geen optie.

Ook Katwijk is ontstemd over de Voorschotense opstelling. "Wij maken ons grote zorgen over het verdere proces", aldus wethouder Wim de Jong. Als Voorschoten zich niet vóór mei aansluit bij de rest van de regio wordt de kans op een snelle rijksbijdrage heel klein, denkt De Jong. In mei wordt hierover opnieuw gepraat met minister Eurlings (Verkeer).

 

 

Terug naar

Terug naar