Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Commentaar

Churchilllaan al onderzocht?

Het ‘oppimpen’ van de Churchilllaan zou in 2005 al onderzocht zijn, zo meldt het Leidsch Dagblad van 8 februari. De voorstellen van de gemeente Voorschoten om de problemen op en langs de bestaande route van de N206 op te lossen zouden in een eerder stadium allang verworpen zijn. Niets is minder waar. Als het Leidsch Dagblad de nota “Verkenning, Rijnlandroute, Studie naar effecten van een nieuwe of verbeterde wegverbinding in de corridor A4-A44-Katwijk” er weer eens op nageslagen zou hebben, dan zou het verschil tussen het voorstel toen en het voorstel nu opgevallen moeten zijn. Het is een wereld van verschil. Voorschoten heeft het niet over een verdiepte weg in een tunnelbak met ventweg waarbij een groot aantal aansluitingen zijn opgeheven. Voorschoten doet wel een aantal kleinschalige voorstellen om de problemen op te lossen dan wel te verminderen. Dat kan het Leidsch Dagblad en ook de Leidse verkeerswethouder John Steegh niet afdoen met de opmerking dat er destijds al naar gekeken is en dat het te duur en niet realistisch is. Overigens zal het Voorschotense voorstel conform de richtlijnen van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken  sowieso  aan de orde móéten komen.

E.Meelis, secretaris Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, Leiden