Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

‘Noodzaak Rijnlandroute niet zeker’

In het Leidsch Dagblad van 8 februari zijn een paar onjuistheden te vinden in het artikel over de Rijnlandroute. Dit illustreert goed hoe de discussie wordt gevoerd, want het lijkt een gewoonte te worden in deze discussie dat halve feiten als hele waarheden worden gepresenteerd.

Zo citeert het Leidsch Dagblad de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Schuttenbeld, die stelt dat de nut en noodzaak van de Rijnlandroute allang zouden zijn aangetoond. Dit is echter volledig onjuist. De komende maanden discussieert provinciale Staten, de uiteindelijke opdrachtgever van de weg, juist over de nut en noodzaak van deze weg. Dat houdt dus in dat nut en noodzaak nog niet vast staan, iets wat voorstanders van de weg maar blijven beweren.

Een tweede fout in het artikel gaat over het alternatief dat Voorschoten heeft aangedragen, het 'oppimpen' van de Churchilllaan. In het artikel wordt geclaimd dat dit alternatief al is onderzocht in 2005, en 'te duur' werd bevonden. Het klopt dat er in 2005 een aanpassing van de Churchilllaan is onderzocht, maar die aanpassing lijkt in de verste verte niet op de aanpassing die Voorschoten nu voorstelt. De derde fout in het artikel is de bewering dat zowel de Tweede Kamer als de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de nieuwe weg zijn. Aangezien het besluit over de aanleg nog moet worden genomen, is dit natuurlijk onzin. In de Tweede Kamer is onlangs besproken of het Rijk zou meebetalen aan de Rijnlandroute, maar een beslissing hierover is uitgesteld. In de Provinciale Staten moet de discussie over de weg nog beginnen.

De bovenstaande fouten in het artikel van 8 februari zijn geen toeval. Ik heb gemerkt dat voorstanders van de weg vaak creatief met de waarheid omgaan om aan te willen tonen dat de weg er maar moet komen. Daarnaast wordt in dit artikel de indruk gewekt dat het besluit over de Rijnlandroute al genomen is en dat tegenstanders een achterhoedegevecht voeren. De waarheid is echter dat nut en noodzaak van de weg nog niet zijn aangetoond, er nog geen enkel besluit is genomen, en er bij lange na niet genoeg geld beschikbaar is om de weg aan te leggen. En wat mij betreft komt die weg er ook niet.


ERIK MAASSEN,
LID PROVINCIALE STATEN VOOR DE SP, SASSENHEIM

 

 

Terug naar

Terug naar