Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Voorschoten moet zich assertiever opstellen

 

DOOR RYPKE BAKKER
VOORSCHOTEN - Als de gemeente Voorschoten daadwerkelijk wil voorkomen dat de Rijksweg 11 straks volledig op maaiveld dwars door het dorp komt te liggen, dan zal zij zich assertiever moeten opstellen ten opzichte van het provinciebestuur. Die mening werd gisteravond door menig inspreker geopperd tijdens de speciale commissievergadering over de Rijnlandroute in Hotel De Gouden Leeuw.

"In plaats van te stellen dat de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en de notities Nut en Noodzaak (NEN) verbeterd moeten worden, moet de gemeente zeggen dat beide rapporten volledig opnieuw moeten worden opgesteld", vindt Wim ter Keurs, voorzitter van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland. "Het is zo'n ongelofelijk modderwerk. Ze voldoen totaal niet aan de eisen die het Rijk aan dergelijke rapporten stelt. En vergeet niet dat het Rijk degene is die het overgrote deel van de weg moet betalen." Ter Keurs vindt ook dat het Milieu Effecten Rapport (MER) niet in de Voorschotense argumentatie tegen de komst van de weg moet worden meegenomen. "Eerst moeten de MKBA en de NEN van voldoende kwaliteit zijn. Dat is de logica bij dit soort procedures. Als je nu met milieuzaken komt, ben je al een stap te ver."

Een enkele inspreker ging zelfs nog verder door te stellen dat de gemeente de dialoog met de provincie niet meer aan zou moeten gaan. "Zowel de eerste als de onlangs verschenen MKBA kloppen van geen kant. Als blijkt dat je niet in staat bent om met een rapport te komen, dan is duidelijk dat de aanleg van de Rijnlandroute totaal geen nut en noodzaak beeft. Overigens werd deze opvatting niet gedeeld door de aanwezige commissieleden. Zij vrezen dat een dergelijk dwarse houding de kans dat de provincie uiteindelijk andere conclusies zal trekken dan zij nu doet, alleen maar verkleint. Wel waren zij het met de insprekers eens dat indien de keuze valt op een volledig ondertunnelde variant onder het dorp door, de weg geen aftakking mag krijgen op Voorschotens grondgebied.

Wethouder Hans Horlings vindt dat de gemeente door twee onafhankelijke bureaus onderzoek te laten doen naar nut en noodzaak van de Rijnlandroute, al deels heeft laten zien een meer assertieve houding aan te nemen.

Vorige week kwam onderzoeksbureau TNO met de conclusie de MKBA en de NEN onvoldoende onderbouwd zijn. Bovendien is alleen de huidige N206 opwaarderen volgens TNO ook een goede oplossing, hetgeen overeenkomt met de wensen van Voorschoten. "Het rapport van onderzoeksbureau Bos en Witteveen, dat vandaag pas uitkomt, trekt ongeveer dezelfde conclusies", verklapte Horlings gisteren alvast. De reactie van de provincie, die stelt dat het rapport van TNO van geen kanten klopt, noemt de wethouder 'teleurstellend'. "Hoewel ik die reactie eerlijk gezegd al een beetje had verwacht."

 

Terug naar

Terug naar