Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

SP wil heroverweging van de RijnlandRoute

LEIDEN - De provincie wil een nieuwe vierbaansweg aanleggen ten westen van Leiden. Deze weg zou dwars door de Oostvlietpolder en Voorschoten en vlak langs de Stevenshof lopen. Op verzoek van de gemeente Voorschoten zijn de rapporten die nut en noodzaak van de RijnlandRoute moeten aantonen, opnieuw tegen het licht gehouden door TNO.

TNO maakt gehakt van de rapporten. De cijfers spreken "elkaar her en der tegen, het is onzeker welke modellen zijn gebruikt en waarom, belangrijke aspecten van verkeersmodellen ontbreken en de rapporten voldoen niet aan de normale eisen die gesteld worden aan dit soort verslagen. Er wordt uitgegaan van een groei van de automobiliteit terwijl het Centraal Planbureau uitgaat van een daling, en er wordt niets gezegd over emissies en te weinig over geluid. Tot slot merkt TNO op dat "alle varianten een negatieve netto contante waarde (NCW) hebben. Strikt genomen zou hieruit geconcludeerd kunnen worden dat alle alternatieven slechter scoren dan het nulalternatief en dat de alternatieven dus geen verbetering brengen ten opzichte van de huidige situatie.

Uit duim gezogen
SP-raadslid ]ulian van der Kraats: "We wisten al dat belangrijke cijfers uit de duim waren gezogen, dankzij andere rapporten. Het rapport van TNO is dus eigenlijk geen verrassing. De RijnlandRoute is géén goede oplossing voor de verkeersproblemen van Leiden! In plaats van een nieuwe vierbaansweg door de Oostvlietpolder en vlak langs de Stevenshof kan de provincie beter wat doen aan de Lammebrug en de Europaweg. Ook het kruispunt Plesmanlaan-A44 moet verbeterd worden. Op de Churchilllaan kan veel gedaan worden om de doorstroming te verbeteren, tegen veel lagere kosten. Laat de Leidse politici eindelijk eens serieus kijken naar de echte problemen en de echte cijfers en niet blindelings nieuw asfalt aanleggen!"

 

 

Terug naar

Terug naar