Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Provincie kraakt Voorschotense contra-expertise Rijnlandroute


Kwaliteit TNO-studie 'ver onder de maat'

DOOR ERNA STRAATSMA
DEN HAAG/VOORSCHOTEN - Ambtenaren van de provincie en regiobestuur Holland Rijnland vegen de vloer aan met het TNO-rapport over de Rijnlandroute. De kwaliteit is 'sterk onvoldoende en de conclusies zijn onjuist’. TNO heeft de uitkomsten van twee provinciale rapporten onder loep genomen, op verzoek van Voorschoten.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat ‘nut en noodzaak’ van een nieuwe weg allerminst vaststaat. Ze steunen het gemeentebestuur in zijn strijd tegen een weg die dwars door het dorp is gepland.

De contra-expertise is op vele punten ver onder de maat, stelt het ambtelijke 'Kernteam Rijnlandroute', in een uitvoerige schriftelijke reactie. ‘Het rapport kent onjuiste conclusies op basis van halve informatie' en 'spreekt zichzelf tegen'. Het kernteam neemt het TNO verder kwalijk dat de provincie niet om uitleg of aanvullende informatie is gevraagd. ‘Dat is wel gebruikelijk bij het uitvoeren van een wetenschappelijke contra-expertise’.

De Voorschotense gemeenteraad had vorige maand een vernietigend oordeel over de kwaliteit van de provinciale rapporten. De fracties spraken over 'broddelwerk' en 'manipulatie met cijfers'. De waarde van beide studies, waarop de keuze voor een voorkeurstracé door Voorschoten is gebaseerd, wordt als vrijwel nihil beschouwd.

Eerder deze week pleitte wethouder Hans Horlings (verkeer) voor nader onderzoek naar verbetering van het bestaande N206-tracé door Leiden. Dat zou een goed alternatief zijn vooraanleg van een nieuwe weg.

Voorschoten krijgt steun van de Leidse SP, die in de Leidse Stevenshof actie voert tegen de aanleg van de weg. De partij stelt dat TNO 'gehakt maakt' van de provinciale rapporten over de Rijnlandroute. De socialisten scharen zich achter de opvatting dat verbetering van het Leidse N 206-tracé een serieuze kans moet krijgen. "De Rijnlandroute is geen goede oplossing voor de verkeersproblemen van Leiden", zegt SP-raadslid Julian van der Kraats. "In plaats van een nieuwe vierbaansweg door de Oostvlietpolder en vlak langs de Stevenshof, kan de provincie beter wat doen aan de Lammebrug, Europaweg, Churchilllaan en het kruispunt Plesmanlaan/A44.

De Kamer van Koophandel en de gemeente Katwijk zijn niet blij met het voorstel van Voorschoten om de opwaardering van het N206-tracé nader te onderzoeken. "Dit is een vertragingstactiek", zegt Ben Schuttenbeld, regiodirecteur van de Kamer van Koophandel. "Het risico van vertraging zit er wel in", zegt de Katwijkse wethouder Wim de Jong.

 

Terug naar

Terug naar