Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  :
 

Voorschotens idee al in 2005 gesneuveld

 ‘Oppimpen' Churchilllaan niet realistisch

DOOR ERNA STRAATSMA
VOORSCHOTEN/LEIDEN - Voorschoten denkt aan het 'oppimpen' van de Leidse Churchilllaan /N206. Maar die mogelijkheid is begin 2005 al verworpen. Deze oplossing zou niet realistisch zijn vanwege de hoge kosten en de verwachte normoverschrijdingen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidhinder.

Drie jaar geleden stond Voorschoten nog achter de conclusie dat een capaciteitsvergroting van het N206-tracé door Leiden geen haalbare kaart was. Provincie en gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek besloten unaniem tot het stopzetten van verder onderzoek naar dit idee. Maar de gemeente komt nu terug op haar standpunt. Verkeerswethouder Hans Horlings adviseert de provincie om alsnog nader onderzoek naar dit tracé doen. "Wij zijn geneigd om te zeggen dat dat er kansrijker uitziet dan tot nu toe is gedacht", zei hij woensdag tijdens een persconferentie in het gemeentehuis. Het ‘oppimpen' van de N206 zou kunnen bestaan uit het aanleggen van een tunnel onder de Vliet ter vervanging van de Lammebrug en een verbredingen van de Europaweg. De aangepaste route zou een volwaardig alternatief kunnen zijn voor een nieuwe weg tussen de A4 en A44, denkt Voorschoten. De verbeterde route door Leiden zou de Rijnlandroute volgens Horlings overbodig maken. En zolang deze variant niet is onderzocht, werkt Voorschoten niet mee aan de volgende fase van de aanleg van de Rijnlandroute: het opstellen van een 'milieueffectrapportage'. Provincie en andere gemeenten in de regio zien een nieuwe, deels verdiepte weg op het aloude N11-tracé als het meest kansrijk. Die weg loopt ten zuiden van de Leidse Stevenshof en doorsnijdt het Voorschotense Adegeestpark. Door Voorschoten zou de weg in een tunnel of half verdiept (Sijtwende-constructie) aangelegd moeten worden.

De Leidse verkeerswethouder John Steegh blijft erbij dat het 'oppimpen' van de Churchilllaan niet erg realistisch is. "Het zou veel te duur worden." De Churchilllaan is al een knelpunt op het gebied van geluidhinder en luchtkwaliteit.

Steegh wijst erop dat onderzoek naar de Churchilllaan onderdeel is van de milieueffectrapportage en dat Voorschoten dus op zijn wenken bediend wordt. "De zogeheten nul-plusvariant wordt daar in meegenomen."

 

 De Sijtwendetunnel (N14) bij Leidschendam dient als voorbeeld voor de Rijnlandroute.

 

 

Terug naar

Terug naar