Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Voorschoten wil bredere N206

 

‘Weg door Leiden kan stuk beter'

DOOR ERNA STRAATSMA
VOORSCHOTEN - Wethouder Hans Horlings (verkeer) denkt dat een 'stevige opwaardering' van de N206 een goed alternatief kan zijn voor de aanleg van een nieuwe weg tussen A4 en A44. Onderzoek van TNO bevestigt de CDA-bestuurder in zijn mening dat 'nut en noodzaak' van de Rijnlandroute niet vaststaan.

Op verzoek van de gemeente Voorschoten heeft TNO een tweetal provinciale rapporten over de Rijnlandroute tegen het licht gehouden. De onderzoekers concluderen dat Zuid-Holland de noodzaak van een nieuwe weg ‘onvoldoende' heeft onderbouwd. Ook bureau Witteveen & Bos is om een contra-expertise gevraagd, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Horlings verwacht dat de conclusies van beide bureaus elkaar niet ontlopen. "Het zou wel heel verrassend zijn als de conclusies van Witteveen & Bos heel anders zijn dan die van TNO."

Horlings hoopt dat de provincie bereid is tot een nader onderzoek naar verbetering van het huidige N206-tracé tussen Katwijk en Leiden. Daarbij denkt hij aan verbreding van de Ir. Tjalmaweg in Katwijk, een eventuele tunnel bij de Vliet in Leiden ter vervanging van de Lammebrug en een verbreding van de - daar op aansluitende - Europaweg. Horlings: "Wij zijn geneigd om te zeggen dat dat er kansrijker uitziet dan tot nu toe is gedacht. Deze variant is nooit serieus onderzocht!"

Voorschoten staat alleen in zijn kritiek op de beoogde Rijnlandroute. Zowel de Tweede Kamer als de provincie Zuid-Holland en alle gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek zijn voor aanleg van een nieuwe weg ten zuiden van de Leidse Stevenshof. De verbinding gaat bij voorkeur dwars door Voorschoten, op het aloude N11-tracé.

Een deel van de aanlegkosten is reeds gereserveerd door gemeenten en provincie, die hopen op een aanvulling van minister Eurlings (verkeer en waterstaat). In mei voeren ze opnieuw overleg over een bijdrage. Horlings hoopt desalniettemin op steun van anderen. "Wij bewijzen de discussie een dienst door nader onderzoek te willen."

 

 

Terug naar

Terug naar