Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 


Ingezonden stuk

'Stevenshof wil inspraak nieuwe weg'

Verkeerswethouder John Steegh stelt in het Leidsch Dagblad van 18 januari, dat de inspraak over de RijnlandRoute pas begint met de procedure voor de MER. Hij vindt het 'prima', dat de bewoners van de Stevenshof intussen naar de voorlichtingsbijeenkomsten in Voorschoten gaan. Voor zichzelf ziet hij daar kennelijk geen taak. Terloops merkt hij nog wel even op, dat het Leidse college de conclusies deelt van twee rapporten van de provincie waarin staat dat de weg nodig is.

Als Leids gemeenteraadslid en als bewoner van Stevenshof ben je er maar mooi klaar mee, met zo'n wethouder en zo'n standpunt. De gemeenteraadsleden hebben de beide rapporten nog niet eens en de bewoners van Stevenshof kunnen daarover dus ook niet praten met hun eigen raadsleden, bijvoorbeeld over de vraag of die weg er wel of niet moet komen en of die hun leefmilieu mag komen verpesten. De bewoners mogen straks rustig meepraten over de hoogte van het geluidsscherm waar ze de komende jaren tegenaan mogen kijken en wellicht ook nog over de kleur van het asfalt, maar verder niet. In de beslotenheid van de B&W-kamer wordt op een achternamiddag besloten dat die weg de woonomgeving van veel Leidenaren in Stevenshof mag aantasten. Wat dit met Groen-denken en inspraak te maken heeft, is mij een raadsel. Op 21 februari mogen de bewoners van Stevenshof achteraf (tijdens een door hun eigen wijkraad georganiseerde avond) aanhoren wat de heren hebben besloten en voor 15 februari aan de provincie geschreven hebben. Wat een fopspeen! Wat een rad voor de ogen! Ik kan me niet voorstellen dat dit door de bewoners van Stevenshof wordt geaccepteerd.

Ook hoop ik dat gemeenteraadsleden nog weten wat zij tijdens de verkiezingen in 2006 aan de kiezers hebben beloofd over de kostbare groene omgeving. Toch geen Groene wethouder, die de asfaltmachines door een zeldzame polder vlak naast de woningen in Stevenshof wil laten rollen en definitief de schaarse natuur wil vernieti­gen? Toch gebeurt dat wel. Het is ongelofelijk, maar waar.

J.R. VAN LEEUWEN, LEIDEN

 

Terug naar

Terug naar