Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


 

Van :
 

Ook D66 Zuid-Holland heeft kritiek op MKBA Rijnlandroute

Peter Jongste    
D66 Voorschoten heeft maandagavond een langdurig onderhoud gehad met de fractie van D66 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Statenlid Geertjan Wenneker wilde met Freddy Blommers en Peter Jongste praten over de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de Rijnlandroute na lezing van de uitgebreide analyse die D66 Voorschoten daarvan heeft gemaakt.

Dezelfde analyse heeft het college van B&W overigens ook als achtergrondinformatie gestuurd naar de twee bureaus die in opdracht van de gemeente Voorschoten de MKBA zullen gaan toetsen.

Wenneker werd ervan overtuigd dat het door Gedeputeerde Staten gepresenteerde MKBA-onderzoek nog teveel onvolkomenheden bevat. Onduidelijk blijft namelijk of de grote investering de aanleg rechtvaardigt als niet duidelijk is welke problemen nu concreet worden opgelost. Verder viel op dat geen van de varianten als “goed” beoordeeld kunnen worden. Wenneker stelde vast dat de MKBA in deze vorm geen recht doet aan een afgewogen oordeel over de nut en noodzaak van de Rijnlandroute, laat staan de keuze voor de meest wenselijke variant. Hij deelde het standpunt van de lokale afdeling dat de uitkomsten van het MKBA-onderzoek doorgelicht moeten worden en is zeer geďnteresseerd in de beide onderzoeken die de gemeente Voorschoten laat uitvoeren. De uitkomsten van de Voorschotense contra-expertise en de analyse, die D66 Voorschoten van de MKBA heeft gemaakt, zal hij gebruiken bij het bepalen van zijn standpunt in de vergadering van Provinciale Staten als over de MKBA besloten moet worden.

D66 Voorschoten blijft op het standpunt staan dat de Rijnlandroute de problemen op de Churchilllaan te Leiden niet zal oplossen. De zogenaamde nul-plus variant, waarbij de Churchilllaan beter wordt ingericht op het regionale bestemmingsverkeer, moet worden meegenomen in de MKBA. Ook een onderzoek naar verbetering van het openbaar vervoer moet deel uitmaken van het onderzoek. Wenneker volgde tot genoegen van de lokale fractie deze lijn. Hij stelde voor om hierover snel ook een overleg te houden samen met de D66-afdelingen van Leiden, Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. 

 

Terug naar

Terug naar