Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 


Voorschoten kraakt studie nieuwe weg

DOOR ERNA STRAATSMA
VOORSCHOTEN - De Voorschotense gemeenteraad eist een 'second opinion' over 'nut en noodzaak' van de Rijnlandroute. Voor provincie en regiobestuur staan beide zaken meer dan vast, maar Voorschoten denkt daar heel anders over.

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen en regiobestuur Holland Rijnland hebben hun best gedaan om Voorschoten met allerlei cijfers te overtuigen van de noodzaak van een nieuwe weg tussen A4 en A44. Tevergeefs, zo blijkt uit een rondgang langs alle partijen. Ze hebben geen goed woord over voor het eind vorig jaar afgeleverde 'broddelwerk'. "De kwaliteit van de stukken is gewoon stuitend", zegt Jan Paul Middelburg, fractievoorzitter van de PvdA. Hij doelt op de resultaten van een speciale 'nut- en noodzaaknotitie' en de weerslag van een 'maatschappelijke kosten-batenanalyse'. Op grond van de laatste studie is de voorkeur voor een tracé door Voorschoten gebaseerd. De gepresenteerde cijfers kloppen niet, zijn onvolledig en gevraagde informatie ontbreekt, stelt de PvdA. "Er wordt ofwel actief gemanipuleerd met de cijfers, of de opstellers hebben de basisschool niet afgemaakt", zegt Middelburg. "Ik zou haast zeggen: dit is een belediging van de Voorschotense gemeenteraad. Wij hebben vorig jaar juni een aantal specifieke vragen gesteld over nut en noodzaak van een nieuwe weg, maar geen enkele vraag is beantwoord. Die nut- en noodzaaknotitie is gewoon een reclamefolder."

Het gewraakte rapport telt zestien pagina's en schetst een nabije toekomst waarin de auto­mobiliteit verder toeneemt, er in en rondom Katwijk en Leiden ruim 33.000 huizen komen, evenals een grote hoeveelheid kantoren. Laatstgenoemde uitbreiding vindt onder meer plaats ten westen van Leiden. De aanleg van een nieuwe weg zou bestaande wegen ontlasten. Dan gaat het onder meer om de Leidse Churchilllaan, maar ook om de A44 (tussen Den Haag en Leiden) en deA4 (tussen Amsterdam en Leiden). Een onafhankelijke partij, zoals bijvoorbeeld TNO Delft, moet beide rapporten doorlichten, zo vinden de Voorschotense partijen. "Volgens ons zijn nut en noodzaak van een nieuwe weg niet aangetoond", zegt VVD-­fractievoorzitter Otto Rosier.

"Wij denken dat een verbetering van de capaciteit van de N207 veel belangrijker is." Rosier vreest dat een geheel ondergrondse Rijnlandroute geen haalbare kaart is, zoals Voorschoten wil als de weg er toch moet komen. "Dat is voor ons de enig bespreekbare optie, maar voor Leiden helemaal niet interessant. Die gemeente heeft niet zo veel aan een ondergrondse weg, want ze wil een eigen afrit hebben. Wellicht zien ze de aanleg van de weg ook als een opmaat naar gemeentelijke herindeling, door Noord-Hofland bij Leiden te trekken."

De fracties vinden dat een verbetering van de capaciteit van de Leidse Churchilllaan opnieuw bestudeerd moet worden. In het verleden was dit een optie, maar die is uiteindelijk afgevallen omdat het zowel technisch als finan­cieel onhaalbaar zou zijn. Rosier: "Je zou in die N206-verbinding eerst de malle knelpunten moeten oplossen. De Leidse Lammebrug verbreden en die lus bij Holiday Inn eruit halen. Het zou mij niet verbazen als het verkeersprobleem in de regio dan is opgelost."

CDA-fractievoorzitter Hester Tjalma zegt dat ze met beide rapporten 'weinig' kan. "Het is ondoorzichtig welke gegevens gebruikt worden en of die nog wel actueel zijn. Is er bijvoorbeeld rekening gehouden met de verwachte bevolkingsafname in Zuid-Holland? De gevolgen van rekeningrijden zijn ook niet meegenomen in de cijfers." Ook het CDA denkt dat je met een verbreding van de Lammebrug en aanpassing van de Churchilllaan een heel eind komt in de bestrijding van files. "Dat zou ook aanmerkelijk goedkoper zijn dan de aanleg van een nieuwe weg", zegt Tjalma.

De burgemeesters van Katwijk en Leiden dreigden eind vorig jaar met een bouwstop als de Rijnlandroute er niet snel komt. Dat maakt geen indruk in Voorschoten. Tjalma: "Nee, daar zijn we niet gevoelig voor."

 

 

Terug naar

Terug naar