Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


 

Van :
 

Rijke oogst uit consultatiebijeenkomst RijnlandRoute

Veel inwoners van Voorschoten zijn niet overtuigd dat een RijnlandRoute door Voorschoten nu echt de knelpunten in het wegverkeer in de regio oplost. Dit bleek tijdens de consultatiebijeenkomst van de gemeente op woensdag 9 januari, waar veel nuttige bijdragen werden verzameld voor de reactie aan de provincie. Veel aanwezigen zien in dat er iets moet gebeuren in de Leidse regio. ‘Maar’, zeggen zij, ‘begin met aanpassingen bij de Lammebrug, de knoop Leiden west bij Holiday Inn en met het verdubbelen van de Tjalmaweg.’

De bijeenkomst was door de gemeente Voorschoten georganiseerd om inwoners de mogelijkheid te geven om te reageren op documenten over de RijnlandRoute, die zijn opgesteld door de stuurgroep RijnlandRoute en de provincie. Veel mensen uitten hun twijfels over de cijfers en aannames waarop de documenten zijn gebaseerd. Het gemeentebestuur werd daarom opgeroepen deze documenten kritisch te laten controleren door een onafhankelijk bureau.

Daarnaast was er veel steun voor het standpunt dat burgemeester Staatsen namens het college verwoordde. ‘Als het dan al zover komt dat er een nieuwe wegverbinding komt, en áls die weg dan al door Voorschoten moet komen, dan mag dit niet ten koste gaan van ons mooie dorp. Van onze groene woonomgeving, de natuur, de goede luchtkwaliteit en onze sportvelden. Deze kwaliteiten willen we behouden en dat staat voorop bij de beoordeling van plannen voor de RijnlandRoute.’

Verschillende burgers gaven aan de gemeente te willen bijstaan bij het onderwerp RijnlandRoute. De gemeente benut de kennis en kunde van haar inwoners graag. Wie actief een bijdrage wil leveren, kan zich aanmelden bij de gemeente via rijnlandroute@voorschoten.nl.

Wilt u het college of de gemeenteraad nog schriftelijk adviseren over de RijnlandRoute, dan kan dat via rijnlandroute@voorschoten.nl of per post: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Stuur uw reactie uiterlijk dinsdag 15 januari in, dan kan die nog meegenomen worden in de besluitvorming van de gemeenteraad op woensdag 13 februari. Voorafgaand aan deze raadsvergadering is er een speciale commissievergadering op maandag 4 februari. De bijeenkomst start om 19.00 uur met ‘ronde-tafelgesprekken’ tussen inwoners en (commissie)raadsleden. Die vindt in verband met verwachte drukte niet plaats in de raadzaal, maar op een nog te bepalen locatie. Zodra de locatie bekend is publiceert de gemeente deze op de website.

Meer informatie over de avond en over de RijnlandRoute vindt u op www.voorschoten.nl

 

 

Terug naar

Terug naar