Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
:

 

“Geen nut, geen noodzaak”

De conclusie van D66 Voorschoten is dat nut en/of noodzaak van de Rijnlandroute niet zijn aangetoond. Regionaal betekent aanleg van een Rijnlandroute op ieder ander tracé dan het huidige N206-tracé volgens D66 een verslechtering van de regionale leefomgeving. “Slechts de Leidse leefomgeving heeft baat bij de andere varianten die vervolgens een onevenredig grote aanslag plegen op de leefbaarheid buiten Leiden”; aldus Blommers.

D66 Voorschoten zal dan ook geen enkele medewerking verlenen aan plannen om een Rijnlandroute op een ander tracé dan de N206 aan te leggen. Wel is D66 Voorschoten bereid om in regionaal verband bij te dragen aan de leefbaarheid op de Churchilllaan, maar dan moet ieder ander tracé van de Rijnlandroute definitief van de baan zijn.

Terug naar

Terug naar