Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


 

Van :


‘Rijk voorbarig over plan RijnlandRoute’

De gemeente Voorschoten vindt het voorbarig dat de RijnlandRoute door minister Eurlings is meegenomen in het MIRT, het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk. 'Er is in de regio immers nog helemaal geen besluit genomen over de nut en noodzaak van een weg dwars door onze gemeente,' aldus Wethouder Hans Horlings.

Op 17 december behandelde de Tweede Kamer het MIRT. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat nam een motie over van CDA, PvdA en de ChristenUnie. De partijen stelden voor om de RijnlandRoute verder te bestuderen, omdat ze de weg echt nodig vinden voor alle ontwikkelingen in de regio. In de zomer van 2008 moet er een uitgewerkt voorstel liggen over hoe de weg eruit komt te zien en hoe die financieel gedekt moet worden. Voorschoten wordt daarbij betrokken.

Horlings: 'Voorschoten heeft zich in de Tweede Kamer wel sterk gemaakt om dan in ieder geval aandacht te hebben voor de manier waarop de weg eventueel door het gebied komt. En met succes, aandacht voor inpassing van de weg wordt nadrukkelijk genoemd in de motie. Ook stelt de motie dat het tracé van de weg in goed onderling overleg bepaald moet worden.'

De Provincie voerde lobby vóór de weg. Horlings: 'De regio Holland-Rijnland heeft daar wel een inhoudelijke inbreng in gehad. Maar deze lobbyist is niet, zoals de D66-fractie van de gemeenteraad het college vroeg, betaald door de regio Holland-Rijnland. En dus ook niet door Voorschoten. Het is namelijk de lobbyist van de Provincie zelf.'

 

Terug naar

Terug naar