Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


 

Van :

Gemeente betrekt inwoners bij actie

Alle Voorschotenaren worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 9 januari. De gemeente wil de inwoners betrekken bij het opstellen van zijn reactie op de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en de nut- en noodzaaknotitie van de RijnlandRoute. Deze twee documenten ontving de gemeente van de Provincie Zuid-Holland. De RijnlandRoute moet de A4 en A44 met elkaar verbinden en zou dwars door Voorschoten kunnen komen.

Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Govert Veldhuijzen maakte al eerder het voorkeurstracé van de stuurgroep RijnlandRoute voor de weg bekend. In de stuurgroep hebben naast de provincie ook de regio Holland Rijnland en verschillende gemeenten zitting. Het voorkeurstracé van de stuurgroep Rijnlandroute loopt dwars door Voorschoten. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie nemen op basis van de MKBA in de eerste helft van 2008 een definitief besluit over het tracé. Voordat ze het definitieve besluit nemen, hebben ze gevraagd om de reactie van de gemeente Voorschoten en die van andere betrokken gemeentes.

Ondergronds
De gemeente Voorschoten vindt in ieder geval dat het Korte-Vliettracé niet af kan vallen op basis van de MKBA. De oplossing van het Korte-Vliettracé is misschien duurder dan het voorkeurstracé, maar het is beter voor de leefbaarheid en voor het milieu. Ook vindt Voorschoten dat áls de weg er moet komen, deze in Voorschoten ondergronds moet worden aangelegd.

Inwoners betrekken
De gemeente kan tot 15 februari reageren op de documenten en wil bij zijn reactie de inwoners betrekken. Burgemeester Jeroen Staatsen en Wethouder Hans Horlings ontvangen u graag op woensdag 9 januari (inloop vanaf 19.15 uur) in de Business Club van Voorschoten ’97 op het Sportpark Adegeest aan het Weddeloop 6.

Na een inleidend gedeelte, kunt u vervolgens in kleinere groepjes op de inhoud ingaan. Een samenvatting van de MKBA vindt u op de website van de gemeente Voorschoten, net als een verkorte versie van de nut- en noodzaaknotitie. Ook vindt u er beide documenten in zijn geheel online.

Vervolg
Na de bijeenkomst op 9 januari doet het college van burgemeester en Wethouders een voorstel aan de gemeenteraad over de reactie van Voorschoten aan de provincie. Voordat de gemeenteraad in een speciale raadsvergadering op 13 februari over dit voorstel vergadert, is er eerst een bijzondere commissievergadering op dinsdag 4 februari vanaf 19.45 uur. Deze speciale commissievergadering zal alleen aan dit onderwerp gewijd zijn. De vergadering is ook anders van opzet. Belanghebbenden kunnen tijdens de avond niet alleen inspreken, maar ook daadwerkelijk met raadsleden in gesprek gaan over het onderwerp.

 

Terug naar

Terug naar