Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van :
 

Meer geld voor redding grutto en kievit

DEN HAAG - Er komt meer geld voor behoud van veenweidevogels als de grutto en de kievit. De Tweede Kamer trekt voor volgend jaar 6 miljoen euro extra uit voor de weidevogelgebieden.

De grutto en kievit worden al een tijd bedreigd. Volgens natuurorganisaties dreigt de helft van de weidevogelsoorten te verdwijnen. Het CDA in Provinciale Staten van Zuid-Holland vroeg onlangs om een betere bescherming van de nesten van de vogels. Zo zouden veehouders actiever moeten zijn in het behoud van het veenweidegebied.

De Kamer deelt die zorgen en heeft daarom meer geld gereserveerd voor de grutto en kievit.

 

Terug naar

Terug naar