Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
:

 

Voorlopig geen weg door Voorschoten

Het lijkt er vooralsnog op dat de Rijnland Route voorlopig niet door Voorschoten komt te lopen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt de urgentie van de weg voorlopig niet hoog genoeg om er geld voor beschikbaar te stellen. Verder vinden zij dat alle gemeente op één lijn moeten liggen en zij allemaal achter het veel besproken nut en noodzaak dienen te staan. De gemeente Voorschoten vindt als enige gemeente momenteel dat nut en noodzaak tot op de dag van vandaag nog niet is bewezen.

De Rijnland Route is een veel besproken weg dat tussen de A4 en de A44 dwars door Voorschoten zou moeten komen te lopen. Veel inwoners maken zich hier ongerust over omdat zijn hun huizen hiervoor moeten verlaten en dat Voorschoten hierdoor in twee delen zal worden gesplitst.

Op politiekniveau geeft de weg nogal onrust daar het lijkt dat de gemeenteraad regelmatig te laat of onvolledig is geïnformeerd over de vorderingen van het dagelijks bestuurd van Holland Rijnland dat zich bezig houdt met de Rijnland Route, waardoor beslissingen zijn genomen waarvan men nu zegt bij voldoende kennis hier misschien anders over gestemd te hebben.

Of de weg er ooit nog gaat komen zal moeten blijken, hiervoor zijn nog voldoende mogelijkheden te bedenken. Alleen de staat zal deze weg op korte termijn niet mede financieren.

 

Commentaar geschreven door Peter Jongste:

Dit bericht moet, denk ik, wat genuanceerd worden. Gisteren hebben drie partijen in de Tweede Kamer aangegeven dat ze vinden dat de weg er moet komen en dat deze op het MIRT moet staan (CDA, PvdA en VVD). Voor deze partijen is de hele nut-en-noodzaak discussie al gevoerd en beantwoord. Er is een duidelijk verband met de nieuwbouwplannen van Katwijk op Vliegkamp Valkenburg. Eurlings heeft er nu het geld niet voor en dus wordt verwezen naar volgend jaar (het MIRT van 2009). De drie partijen hechten er wel aan dat de gemeenten in de regio op één lijn zitten.

En daar wringt hem op dit moment de schoen (tenminste dat vind ik). We hebben in regionaal verband bij meerderheid van CDA en PvdA in de raad besloten mee te gaan betalen aan de weg en zijn desnoods bereid mee te werken aan een weg onder Voorschoten door (niet ruiken, zien en horen... weet u het nog?). Dat zou door regio en provincie kunnen worden opgevat als een teken van "op één lijn zitten". Een ja, mits... wordt in onderhandelingen al gauw als een "Ja!" beschouwd.

Dat kan dan ook betekenen dat de seinen van de provincie en regio nu op groen komen te staan. Het rijk doet mee, maar heeft het geld nog niet, maar laten we maar vast beginnen.

Wat we nu echt moeten doen op lokaal niveau is weerstand bieden tegen de stukken die er liggen en gaan komen. De MKBA moet maar eens flink doorgezaagd worden... het stuk zit niet goed in elkaar en dat moeten we aantonen. Als dan een PlanMER wordt opgesteld, dan zal nadrukkelijk ook de Churchilllaan moeten worden meegenomen. Niet de huidige, maar de verbeterde (de zogenaamde 0-plus variant). En waar mogelijk moeten we blijven zeggen dat er geen enkel draagvlak is binnen Voorschoten voor een weg door ons dorp. Niet meteen erachter aan dat we wel zijn te porren voor een ondergrondse weg... nee gewoon geen weg. We hebben een alternatief en dat is de Churchilllaan-Lammerschansbrug aanpassen (veel goedkoper en beter). En zorg voor een goede RGL-verbinding die kan concurreren met het autoverkeer. Laat anderen maar met oplossingen aan komen dragen.

 

Terug naar

Terug naar