Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit
 

Werkbezoek Provincie tracé RijnlandRoute

 Initiatiefnemers kunnen terugzien op geslaagde middag

Afgelopen vrijdag was raadhuis De Paauw het decor van het werkbezoek van Provinciale Staten aan het tracé van de RijnlandRoute. Burgemeester Jan Hoekema trapte af waarna de gedeputeerde Govert Veldhuijzen de ruim zeventig statenleden en de raadsleden van Wassenaar, Katwijk, Leiden en Voorschoten toesprak. De verantwoordelijk bestuurder moest bekennen dat hij nog steeds met minister Eurlings om de tafel moet gaan zitten om te horen of deze ook geld voor de aanleg van de vierbaans snelweg heeft.

Wassenaarse visie
Antoon Claassen, fractievoorzitter GroenLinks en voorzitter SnelwegofGroenweg lichtte namens de raad de Wassenaarse visie toe. “Het gekozen tracé mag dan het op één na minst slechte zijn, het tast wel de Ommedijkse polder aan, en”, zo onderstreepte hij, “de snelweg doorsnijdt de Zuidwijkse en Papenwegse polder. Reden voor ondertunneling, als de snelweg al nodig is. Tenslotte ontbreken nog steeds gegevens waaruit moet blijken dat de regio niet zonder deze weg kan.”

Aantasting Ommedijkse polder
Op 30 oktober maakte de provincie het voorkeurstracé van de RijnlandRoute bekend, de vierbaans snelweg die de provincie wil aanleggen tussen Katwijk en de Rijksstraatweg en van daaruit wil doortrekken naar de A4. Het tracé loopt weliswaar ten noorden van het Valkenburgse meer, maar buigt langs het meer af naar het zuiden om bij Maaldrift aan te sluiten op de Rijksstraatweg. Dat betekent ter plekke een forse aantasting van de Ommedijkse polder en aan de oostzijde van Rijksstraatweg, moeten de Zuidwijkse en Papenwegse polder het ontgelden. Ook Voorschoten is niet blij met het tracé dat het dorp door midden deelt en de Oostvlietpolder doorsnijdt. Bovendien moeten er huizen in een authentiek deel van Voorschoten worden afgebroken. Rijkswaterstaat kocht jaren geleden de huizen op om deze vervolgens weer te verkopen aan de oorspronkelijke bezitters. Zij zien hun eigendommen nu opnieuw bedreigd en wachtten de provinciale bezoekers dan ook met protestborden op.

Hoog boven de polder
Maar eerst reed de bomvolle bus het gezelschap via de Oostedorperweg, Hogeboomseweg en Ammonslaantje naar Maaldrift, waar hoogwerkers het gezelschap liefst twaalf meter boven het maaiveld uittilden. Dat bood een uistekend uitzicht van de open en groene Ommedijkse polder tot het vliegkamp Valkenburg en van de Zuidwijkse en Papenwegse polder tot aan Voorschoten. Aan de noordkant van het Valkenburgse meer ging Katwijks wethouder Wouter de Jong in op de aansluiting van de snelweg op de N206. Hierna ging het richting Leiden, waar de bewoners het bezoek op protestborden trakteerden: “Polder houden zo”. De Leidse wethouder John ter Steegh benadrukte, wijzend op de groene Zuidwijkse polder, dat een goede inpassing van de snelweg in het landschap noodzakelijk is. “Dat betekent een verdiepte ligging of beter een tunnel. De snelweg moet niet langs Stevenshof lopen, de meest geliefde woonplek van Leiden”, vervolgde hij.

Fileleed blijft uit
Slingerend door Leiden, waar deze vrijdagmiddag files tot verdriet van de voorstanders van de snelweg uitbleven, zette de bus koers naar Voorschoten. “Als de snelweg er toch moet komen dan via de Korte Vliet”, zei het raadslid Hester Tjalma-den Oudsten. Via de Korte Vliet en de Oude Rijn tast de weg het landschap en ook het dorp het minste aan. Zou de provincie toch het voorkeurstracé volgen, dan toch in een tunnel. Ik moet er niet aan denken dat de snelweg het dorp dwars door midden deelt.” Na deze duidelijke taal ging het richting A4 waar de staten- en raadsleden de Oostvlietpolder inliepen. Een laatste stukje groen tussen Voorschoten en de A4. Hans Horlings, wethouder van Voorschoten, maakte duidelijk dat de polder hem dierbaar is en de snelweg dus vanaf de A4 de tunnel in moet, om er voorbij Wassenaar weer uit te komen.

Eén keer zien
Het hele tracé van de RijnlandRoute was aangedaan waarmee het werkbezoek zijn einde naderde. Over één ding waren de politici het eens: één keer zien, zegt meer dan duizend woorden, zoals Antoon Claassen aan het begin van de rit reeds betoogd had. Duidelijk een meer dan geslaagd werkbezoek. Nu is het wachten op het voorjaar van 2008. Dan neemt de provincie een definitief besluit.

  

Terug naar

Terug naar