Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van
:

 

Provincie legt RijnGouwelijn ter visie

LEIDEN - De provincie Zuid-Holland heeft een volgende stap gezet in de procedure voor de RijnGouwelijn door Leiden. Het besluit over het gebruik van de doorzettingsmacht voor een route door de Breestraat wordt ter inzage gelegd.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen dan hun mening geven over het besluit. Provinciale Staten heeft zonder veel discussie ingestemd met de tervisielegging. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren waren tegen. De meeste andere Statenleden zien het besluit als een logische stap in het megaproject.

De onderhandelingen met Leiden over een alternatief traject door de binnenstad gaan intussen gewoon door.

 

Terug naar

Terug naar