Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Kans op rijksbijdrage RGL-West nihil

Leiden -  De kans op een rijksbijdrage voor de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn (RGL) West is vrijwel nihil. Dat schrijft minister Eurlings (verkeer) in antwoord op Kamervragen over zijn begroting.

Eurlings ziet geen aanleiding om de beoogde sneltramverbinding tussen transferium 't Schouw (naast A44) en Katwijk/Noordwijk hoog op zijn verlanglijst te zetten. 'De kans is groot dat (...) dit project (...) niet voor een rijksbijdrage in aanmerking zal komen', schrijft de minister. Hij maakt daarbij een landelijke afweging tussen 'nut en noodzaak' van het project en de kosten van een 'tramoplossing'.

Als een rijksbijdrage uitblijft, moeten gemeenten in de regio Holland Rijnland en de provincie tezamen alle kosten opbrengen. Gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek hebben een gezamenlijke 'eigen bijdrage' van 37,5 miljoen euro toegezegd. De totale kosten van een lightrailverbinding tussen Leiden en de kust bedragen 147 tot 165 miljoen euro. Het tracÚ is veertien kilometer lang

 

Terug naar

Terug naar