Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van  :

 

PDV steunt actie Stichting Behoud Rijnland tegen de Rijnlandroute

Het Platform Duurzaam Voorschoten heeft op de vergadering van 19 november j.l. besloten om steun te verlenen aan de actie van de Stichting Behoud Rijnland tegen de Rijnlandroute. ‘Wij vinden dat de regio zich nu nog niet kan uitspreken over een zogenoemd “voorkeurstracé” ; eerst moet goed onderzocht worden waarvoor een nieuwe weg nodig zou zijn’, aldus Nico van Ravesteyn , de voorzitter van het Platform.

Het Platform deelt de visie van Behoud Rijnland dat nog helemaal niet is aangetoond dat de geplande Rijnlandroute een goede oplossing zou zijn voor verkeers- en milieuproblemen in het gebied tussen Katwijk en rijksweg A4. Een nieuwe weg lijkt meer nadelen dan voordelen te bieden door de verwachte ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat in Voorschoten en Leiden, maar ook van het mooie, open landschap tussen Leiden, Wassenaar en Voorschoten.

Het PDV vraagt om eerst op basis van goede, actuele verkeersgegevens te bezien of geen minder kostbare, kleinschalige maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersdrukte op de Churchilllaan en het Lammenschansplein aan te pakken. Bijvoorbeeld, door in het verlengde van de Churchilllaan een nieuwe brug of tunnelverbinding te bouwen over of onder het Rijn-Schiekanaal met een aansluiting op de Europaweg richting de A4. Zo’n nieuwe verbinding zou deze Leidse verkeersproblemen bij de kern aanpakken en waarschijnlijk ook sneller tot gereed kunnen zijn. Het PDV heeft dit standpunt vastgelegd in brieven aan Wethouder Horlings en het bestuur van de Regio Holland-Rijnland.

 

Terug naar

Terug naar