Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van  :


Zeldzaam gebied in drukke Randstad blijft behouden

Vrijwel iedereen uit de regio kent de fraaie groene omgeving van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. De Landgoederenzone is enige jaren geleden door de ministers van OCW en VROM op de nominatie gezet om aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht. Die aanwijzing werd maandag 19 november 2007 een feit. De drie gemeenten hebben nu met 28 vierkante kilometer het grootste beschermde dorpsgezicht van het land.

In het Wassenaarse raadhuis de Paauw maakte de heer K.J. de Ruiter, directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten de aanwijzing bekend. Hij deed dat in het bijzijn van de burgemeesters van de drie gemeenten en de Stuurgroep van het Pact van Duivenvoorde. De stuurgroep bestaat uit drie Wethouders uit Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Uitzonderlijk is dat het gaat om gebied dat zich uitstrekt over drie gemeenten. Het omvat een aangesloten reeks van landgoederen, buitenplaatsen met bijbehorende parken, tuinen, landerijen met boerderijen en villawijken met wijk-en groenvoorzieningen. In het gebied liggen onder meer om de landgoederen Zuidwijk, De Horsten, Duivenvoorde, Clingendael, Backershagen en De Paauw en villaparken De Kieviet en Oud Wassenaar.

Een zeldzaam gebied in de drukke Randstad, niet alleen qua uiterlijk maar ook qua invulling. In de zone zijn de historisch geografische, landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken uit de zeventiende tot en met de vroege twintigste eeuw nog goed herkenbaar.

De drie gemeenten zijn erg blij met de waardering voor het bijzondere karakter van de Landgoederenzone. In het Pact van Duivenvoorde spannen ze zich al geruime tijd in om de unieke groene verbinding tussen de kust en het Groene Hart in stand te houden en te versterken. Met het Belvedereproject Duin, Horst en Weide richt het Pact zich daarbij niet alleen op cultuurhistorische, maar ook op landschappelijk en ecologische waarden.

Gevolgen voor bouwactiviteiten

De karakteristieke structuur en de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied worden nu in bestemmingsplannen vastgelegd, zodat deze waarden bij toekomstige ontwikkelingen als zwaarwegend belang worden meegenomen. Als gevolg hiervan is het in de zone verboden om een bouwwerk geheel of gedeeltelijk af te breken zonder een (sloop)vergunning. Ook is in het beschermd dorpsgezicht voortaan een (lichte) bouwvergunning nodig, voor wat eerder bouwvergunningsvrij gebouwd kon worden.

 

Terug naar

Terug naar