Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Wijkvereniging praat over Rijn Gouwe Lijn

Leiden -  Wijkvereniging Pancras-West uit Leiden houdt woensdagavond 21 november een discussie over de Rijn Gouwe Lijn in Koetshuis de Burcht. Begonnen wordt met een toelichting op de plannen van de gemeente met betrekking tot de RGL en de verkeersafwikkeling in de stad. Zoals bekend is de wijkvereniging tegen de RGL door de Breestraat omdat dat een toename van het busverkeer op de Hooigracht zou betekenen.

Ingegaan zal worden op de mogelijkheid om deel te nemen aan de verdere planvorming en inzicht zal worden gegeven in de mogelijkheid van inspraak, bezwaar en beroep. Aansluitend geeft Paul Bordewijk (voormalig PvdA-wethouder) namens de organisatie Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) zijn visie op het gewenste openbaar vervoer in de regio. Daarna is er ruimte voor discussie. De avond begint om 20.30 uur.

 

Terug naar

Terug naar