Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 7 november 2007

Zorg over coalitieakkoord RGL

Voorhout - Het Leidse coalitieakkoord over aanleg van lightrail door de binnenstad baart regionaal portefeuillehouder verkeer Peter Glasbeek (PvdA) zorgen. De overige wethouders verkeer in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek zijn positiever gestemd

,,Er zitten elementen in die mij met zorg vervullen'', aldus de Leiderdorpse wethouder tijdens een regionaal overleg over verkeerszaken in Voorhout. ,,Zaken die afbreuk doen aan het snel realiseren van de Rijn Gouwe Lijn, betreuren wij sterk. Dat hebben wij als regiobestuur al eens een keer uitgesproken.''

Een tracé over de Hooigracht heeft de Leidse voorkeur, maar dient het komende jaar eerst uitgewerkt te worden, alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt. Blijkt een traject over de Hooigracht/Langegracht slechter inpasbaar dan rails door de Breestraat, dan mag de provincie laatstgenoemde variant verwezenlijken, zo heeft de nieuwe coalitie besloten.

Noordwijk, Voorschoten en Teylingen lieten een positiever geluid horen.  ,,We moeten onze zegeningen tellen'', aldus de Noordwijkse wethouder  Leendert de Lange. ,,Nu hebben we in elk geval een meerderheid in de Leidse gemeenteraad die vóór een tracé door de binnenstad is.''