Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van

 

Ingezonden stuk, geplaatst in het Leidsch Dagblad op 15 november 2007

Rijnlandroute

Steeds weer wordt de indruk gewekt alsof het besluit over de aanleg van de Rijnlandroute een voldongen feit is. Niets is minder waar. Gemeenten en provincie hebben er bij lange na niet genoeg geld voor en het Rijk heeft het project bij monde van minister Eurlings als een regionaal project bestempeld. En dat doet een minister niet wanneer hij van plan is daar vele honderden miljoenen in te stoppen. De Rijnlandroute staat ook niet in RandstadUrgent, de lijst van 33 projecten waar het ministerie van Verkeer en Waterstaat zich de komende jaren hard voor gaat maken (en waar ook de Zuid-Hollandse gedeputeerde en portefeuillehouder Veldhuizen voor heeft getekend!).

Er zijn ook goede redenen waarom de Rijnlandroute niet in RandstadUrgent staat. Op de bestaande route, Churchilllaan - Dr. Lelylaan, is 80 % of meer lokaal verkeer. Dat is verkeer dat in de Leidse agglomeratie moet zijn of er uit vertrekt. Een Rijnlandroute zal daar niet leiden tot veel minder autoverkeer. Dat is omstandig onderzocht door het Ingenieursbureau DHV. Zelfs als nu onmiddellijk begonnen zou worden met de voorbereidingen voor de aanleg van deze omstreden weg, dan nog duurt het vele jaren, een jaar of tien, voor deze in gebruik zou kunnen worden genomen. Al die tijd gebeurt er dan niets aan de oplossing van de bestaande problemen. Die zijn er. Bijvoorbeeld de kruising van het Rijn-Schiekanaal, de Lammebrug, het Lammenschansplein, de voor fietsers en voetgangers gevaarlijke kruising met de Vijfmeilaan, de onoverzichtelijke kruising Haagse Schouwweg - Plesmanlaan, etc. Voor al die mensen die langs die route wonen, daar gebruik van maken en er hinder van ondervinden, heb je er ook meer aan om daar oplossingen voor aan te dragen, dan een beetje te gaan katten op Voorschoten, zoals Veldhuizen deed in deze krant van 7 november!

 

Evert Meelis
Secretaris Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
Witte Singel 54
Leiden