Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van :

 

Voorschoten: tunnel voor RijnlandRoute

De gemeente Voorschoten is het niet eens met het standpunt van de stuurgroep RijnlandRoute over het tracé van die weg door Voorschoten. De stuurgroep sprak dinsdag 30 oktober in meerderheid zijn voorkeur uit voor de variant die Voorschoten doorkruist. Wethouder Hans Horlings, die namens Voorschoten in de stuurgroep zit, was het hier niet mee eens. Hij heeft aangegeven dat als de weg er moet komen, deze ondergronds moet worden aangelegd, ongeacht waar het tracé precies komt. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de betrokken gemeenten.

De RijnlandRoute verbindt de A4 met de A44 en gaat vervolgens verder richting Katwijk. Het voorkeurstracé van de stuurgroep RijnlandRoute loopt grofweg van restaurant Allemansgeest, via Berbice, langs de sportvelden en gaat dan onder het spoor door langs de Stevenshof naar de A44. Ten westen van de A44 loopt de weg langs de A44 en de N206 door naar Katwijk. De voorkeur van Voorschoten, het Korte Vliet tracé, valt wat de stuurgroep betreft af. Bij dit tracé loopt de weg onder of in de oever van de Korte Vliet en de Oude Rijn.

Wethouder Horlings reageerde namens Voorschoten in de stuurgroep. Hij heeft gezegd dat eerst nog aangetoond moet worden dat deze weg er echt moet komen. En áls de weg er komt, dan moet deze in Voorschoten ondergronds aangelegd worden zodat de weg niet te horen, niet te zien en niet te ruiken is. Op dit moment geeft de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor de RijnlandRoute, daar geen garantie voor af.

De stuurgroep RijnlandRoute heeft wel nadrukkelijk gesteld dat het hele tracé uiterst zorgvuldig moet worden ingepast en dat daarbij een geboorde tunnel onder Voorschoten wordt onderzocht. Als die oplossing er komt, dan zou dat prima voldoen aan de door Voorschoten gestelde randvoorwaarden. De gemeente Voorschoten zal daarom in het vervolgtraject pleiten voor een geboorde tunnel.

Binnenkort maakt minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, bekend of het Rijk geld over heeft voor de aanleg van de RijnlandRoute. Zonder geld van het rijk kan de RijnlandRoute niet worden aangelegd.

De komende maanden zal het standpunt van de stuurgroep RijnlandRoute worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten, het algemeen bestuur van de regio Holland Rijnland en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. De provincie beslist uiteindelijk over het tracé. Bij deze besluitvorming zullen nut en noodzaak van de weg en de maatschappelijke kosten en baten van de weg worden besproken.

 

Terug naar

Terug naar