Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van 
 

Leiden kiest blindelings en stilletjes voor Rijnlandroute

Op maandag 29 oktober was er een extra commissievergadering over het standpunt van Leiden over de Rijnlandroute. De extra vergadering was verder niet aangekondigd buiten de commissieleden, dus er waren ook geen insprekers en geen pers bij dit belangrijke onderwerp. En ondanks het ontbreken van een onderzoek naar de gevolgen van de weg, wil een meerderheid in de Leidse politiek tóch de verbinding tussen de A4 en de A44 door Voorschoten aanleggen. Julian van der Kraats (SP): “De SP is tegen de Rijnlandroute, en voor maatregelen die wél de Churchilllaan rustiger maken.”

De Rijnlandroute zou Katwijk moeten verbinden met de A44, en die weer met de A4, ten westen van Leiden. De weg zou vlak langs de Stevenshof of door de bebouwde kom van de gemeente Voorschoten komen te lopen. Voorschoten ziet liever een ondertunnelde weg langs de Korte Vliet (het Korte Vliettracé), zodat de gemeente Voorschoten en het landschap minder worden aangetast.

Alle varianten van de Rijnlandroute komen uit midden in de Oostvlietpolder. Er zou ook nog een weg moeten komen door de Oostvlietpolder, parallel aan de A4 richting het kruispunt A4-N11, over de plek waar nu het klooster aan de Vrouwenweg staat.

Ongefundeerd besluit

De SP was als enige partij van mening dat er nog helemaal geen besluit genomen kon worden over de Rijnlandroute. Raadslid van der Kraats (SP): “Bij dit soort grote projecten hoort een ‘Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse’, waarin de kosten worden afgezet tegen de aanslag op het milieu en de leefbaarheid. Deze heeft de provincie nog niet beschikbaar gesteld. Eigenlijk had niemand genoeg zicht op de gevolgen van dit project om een gefundeerd besluit te nemen.”

Desalniettemin stemde een overgrote meerderheid van de partijen in met de komst van de Rijnlandroute. Er was bij de meeste Leidse politieke partijen een duidelijke voorkeur voor de goedkopere oplossing dwars door Voorschoten, in plaats van het duurdere Korte Vliettracé.

De SP had voor de vergadering gevraagd om gegevens over het verkeer op de Churchilllaan. De gemeente heeft daar kort geleden onderzoek naar gedaan door op verschillende punten in Leiden aan de hand van kentekens te kijken waar automobilisten heengaan. Zo kan bepaald worden hoeveel verkeer er minder zou kunnen komen te rijden op de Churchilllaan als de Rijnlandroute aangelegd zou worden. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Helaas waren die gegevens niet voor de vergadering beschikbaar. Maar nu wel, en daar blijkt uit dat op het moment tussen de 3,6% en 15% van het verkeer op de Churchilllaan heen en weer aan het rijden is tussen de A4 en Katwijk/Noordwijk. Eerder werd in provinciale stukken uitgegaan van 20% van het totaal, en Leidse voorstanders van de Rijnlandroute schermden soms met nog hogere percentages. Het blijkt dat de Churchilllaan helemaal niet veel baat heeft bij de aanleg van de Rijnlandroute.”

Geen nut en noodzaak

De SP vindt dan ook dat nut en noodzaak van de Rijnlandroute niet voldoende zijn aangetoond. De aanslag op het landschap is enorm, net zoals de kosten - ruwweg tussen de half en één miljard euro.

Wat wil de SP dan wel? Van der Kraats: “Omdat er - waarschijnlijk - tegen de 3000 huizen gebouwd gaan worden op de locatie van voormalig vliegveld Valkenburg, is verdubbeling van de N206 tussen Katwijk en de A44 wel nodig. Op de Churchilllaan moet de doorstroming verbeterd worden door bij alle kruisingen fiets- en voetgangerstunneltjes te maken.”