Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Van :

 

PERSBERICHT
 

SNELWEGOFGROENWEG
29 OKTOBER 2007

SnelwegofGroenweg protesteert

Provincie houdt analyse snelweg geheim

Woensdag 30 oktober 2007 wil de provincie knopen doorhakken over het tracé van de vierbaans snelweg die van Katwijk richting Leiden moet lopen en mogelijk de Wassenaarse polders doorklieft. Anderhalve week geleden was de analyse over de voor- en nadelen van de snelweg nog steeds niet gereed, zo liet Govert Veldhuijzen, provinciaal bestuurder, op een informatiebijeenkomst in Leiden weten. Toch wil de provincie woensdag 30 oktober 2007 al een tracébesluit nemen en dit de dag erna reeds voorleggen aan de ministers Eurlings en Cramer. Schande vindt SnelwegofGroenweg.

“Het treurige is niet alleen dat het verschijnen van de analyse keer op keer is uitgesteld”, onderstreept Antoon Claassen, voorzitter van SnelwegofGroenweg, “maar ook dat de provincie zich hooguit enkele dagen tijd gunt om de uitkomsten ervan te bestuderen en zonder de gemeenten te raadplegen een tracébesluit wil nemen. Dat gebeurt al op 30 oktober en meteen de volgende dag bespreekt de provincie het met de beide ministers. Moet zo iedereen voor het blok gezet worden? Ronduit schande, te meer daar die analyse geheim is.” De provincie beroept zich erop dat de analyse, Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse geheten, een intern document en dus niet publiek is. Waneer de analyse openbaar wordt, kon Govert Veldhuizen op de bijeenkomst in Leiden niet zeggen. Toch zijn het de gemeenten die de weg over hun grondgebied krijgen en deze dus zo goed mogelijk moeten inpassen. “Het heeft er veel van weg”, zegt Antoon Claassen, “dat de provincie vooral geen pottenkijkers wil. Vooral geen commentaar of kritiek op de analyse wil horen die een eventuele tracékeuze zou kunnen ondergraven. Belachelijk! Tenslotte is het wel óns groen dat er aan gaat.” Inmiddels is een brief van SnelwegofGroenweg naar de ministers Eurlings en Cramer onder weg om beide bewindslieden te wijzen op het grote belang voor de hele regio van de Wassenaarse polders en waarin zij benadrukt dat een snelweg hier uit den boze is. Verder wordt er met Leiden en Voorschoten aan gewerkt om de fractievoorzitters van de provincie voor een werkbezoek naar Leiden, Voorschoten en Wassenaar te halen. Tenslotte moeten zij een definitief oordeel vellen over het tracé. “Afhankelijk van het besluit van de provincie nu, komt SnelwegofGroenweg opnieuw in actie”, besluit Antoon Claassen.


NOOT VOOR DE REDACTIE.

Voor vragen of nadere informatie neemt u contact op met Antoon Claassen, voorzitter SnelwegofGroenweg.
Telefoon 070 346 89 46 of 06 5122 92 96.

 

SNELWEGOFGROENWEG – ADRIAAN PAUWSTRAAT 8 – 2242 LT WASSENAAR

070 350 63 93 – info@snelwegofgroenweg.nlwww.snelwegofgroenweg.nl

bankrekeningnummer 310 3100 t.n.v. stichting tijd voor groen te wassenaar

 

 

 

Terug naar

Terug naar