Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Wassenaar twijfelt aan noodzaak bebouwing Valkenburg

Wassenaar -  De gemeenteraad van Wassenaar betwijfelt of de bebouwing van vliegveld Valkenburg wel nodig is, gezien de overige bouwplannen in Zuid-Holland en omdat het inwonersaantal in de regio en in het land gaat dalen. Dat staat in een brief aan de provincie.

Als de conclusie is dat woningbouw op het voormalige vliegkamp wel nodig is, dan moet er worden uitgezocht aan hoeveel huizen er behoefte is en aan welke soort woningen. Vervolgens moet zeker zijn dat er geen nieuwe verkeersproblemen ontstaan door de bouw van de nieuwe woonwijk. En bij het maken van de plannen moet steeds voor ogen worden gehouden dat er een groene bufferzone blijft bestaan tussen de stedelijke gebieden, zo staat in de brief.

Wassenaar vreest voor een groot bebouwd gebied, zeker ook omdat de provincie het Valkenburgsemeer wil uitbreiden aan de zuidkant, richting de Wassenaarse bebouwing. Wassenaar wil veel liever dat dat gebeurt aan de westkant.

 

Terug naar

Terug naar