Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit
 

RijnGouwelijn pas in 2015 klaar

Door: Mirjam Proos
LEIDEN - Uit het Definitief Ontwerp blijkt dat de RijnGouwelijn pas in 2015 kan worden opgeleverd. De vertraging wordt veroorzaakt door twee redenen. Of de doorzettingsmacht van de Provincie, óf het ontwerpen van een tracé over de Hooigracht kost extra tijd. Dat bespaart echter ook € 25 miljoen, doordat een zettingsvrije plaat niet meer nodig is. Die zou gebruikt worden om verzakking van de rails te voorkomen. Nu is er tijd genoeg om zand te storten en dat te laten inklinken. In het Definitief Ontwerp zitten nog meer ´verrassingen´, zoals onderdelen die worden geschrapt of uitgebreid.

Kostenstijgingen

Zo zijn de aanlegkosten gestegen naar € 307,6 miljoen, als Leiden tenminste vrijwillig meewerkt en het project wordt opgeleverd in 2015. Daarbij geldt een onzekerheidsmarge van € 30,8 miljoen, oftewel 10%. Als Leiden niet meewerkt, komen er nog extra kosten bij voor de Provincie. Daarvoor is alvast € 50 miljoen apart gezet.

ProRail moet meebetalen aan de extra kosten voor de brug over de Oude Rijn, van 17,6 miljoen. Als ProRail dat niet wil, wordt de geplande combibrug vervangen door een aanzienlijk goedkopere speciale lightrailbrug. De oude plannen voor de brug deugden niet, hij moet groter en hoger. Dat is nodig voor de nog aan de leggen Ringweg en om het scheepvaartverkeer tot een doorvaarthoogte van 6.90 meter vrije doorvaart te verlenen. Daardoor hoeft de brug minder vaak open en dat is belangrijk voor de punctualiteit van de dienstregeling. Om de treinen ondertussen gewoon te laten rijden, moeten er twee bruggen naast en na elkaar gebouwd worden.

Extra tijd

Het project wordt in drie fasen gesplitst. In 2011 wordt alvast begonnen met het traject tot Leiden Lammenschans. Op een later tijdstip komt het tracé door de Leidse binnenstad aan de beurt. De oplevering van de RijnGouwelijn Oost is verschoven van 2010 naar 2015. Als er overeenstemming komt over het tracé over de Hooigracht/Langegracht, dan zal er een nieuw plan moeten worden gemaakt. Ook de doorzettingsmacht kost extra tijd.

Bezuinigingen

In het traject tussen de Elfenbaan en Alphen aan den Rijn is de bodem zo slap dat de ondergrond verstevigd moet worden. Daarvoor was een zettingsvrije plaat in de plannen opgenomen, van € 25 miljoen. Dat kostte extra geld, maar dan hoefde de bodem niet eerst in te klinken. ´Omdat vanwege de situatie in Leiden de oplevering van de RGL Oost verschoven moet worden, hebben wij besloten deze versnellingsmaatregel niet toe te passen.´ Nu komt er dus wél een zandlichaam dat inklinkt. Dat spaart veel geld uit.

Na veel discussie is besloten een deel van de Elfenbaan op te offeren voor een remise / werkplaats / rangeerterrein. Nu wordt dit terrein alleen bouwrijp opgeleverd en mag de exploitant van de RijnGouwelijn zelf voor de voorzieningen betalen. Dat bespaart € 25,8 miljoen

De rijksbijdrage zou pas na 2010 op tafel komen. Nu de aanleg wordt vertraagd, hoeft de Provincie de kosten niet meer voor te schieten. Dat scheelt een risicopost van € 15,8 miljoen aan rentekosten.

 

Terug naar

Terug naar