Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit
 

Onderhandelingen over RijnGouwelijn begonnen

Door: Mirjam Proos
LEIDEN - Het college van Leiden heeft een brief gestuurd aan de Provinciale Staten om onderhandelingen over de RijnGouwelijn te voeren. Daarin wordt een aantal onderwerpen genoemd waarover Leiden overeenstemming wil bereiken, voor het college meewerkt aan de aanleg van de RGL over de Hooigracht / Langegracht. De gemeente houdt vast aan het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) als uitgangspunt. Daarnaast wordt een aantal voorwaarden genoemd waaraan de Provincie moet voldoen. De Provincie neemt op 17 oktober een besluit over de aanleg van de RijnGouwelijn.

Het college wil graag een bijdrage van de Provincie voor de Ringweg Oost. Als de RGL over Hooigracht / Langegracht komt, zal het autoverkeer een andere route moeten krijgen. Leiden vindt dat de Ringweg Oost van regionaal belang is en dat de regio moet meebetalen.‘Geen oost zonder west’ blijft overeind. Het liefst wil Leiden dat er begonnen wordt met West en dat daarna pas de RGL Oost wordt aangelegd. De vormgeving van de RGL moet anders: korter, flexibeler, lager en smaller. Daarmee verandert het uiterlijk van trein naar stadstram. Zo moet de RGL beter passen in de historische binnenstad. De vervoerwaarden moeten opnieuw bekeken worden, ‘voordat onomkeerbare besluiten zijn genomen’. Er is lang gemopperd op de reizigersaantallen, die volgens veel mensen te optimistisch zijn ingeschat. De dienstregeling tussen Leiden en Utrecht moet beter. Er moeten meer treinen rijden en later moeten dat er zelfs twee keer zoveel zijn. Ook moeten allerlei verbeteringen en aanpassingen in het ontwerp worden opgenomen, zoals een (combi)brug over het Rijn-Schiekanaal. De Provincie wacht niet met het nemen van een besluit over de RijnGouwelijn. Op de agenda voor 17 oktober staat nog steeds dat er een besluit wordt genomen over de doorzettingsmacht.

 

Terug naar

Terug naar