Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

MKBA Rijnlandroute af

Uitkomst rapport onbekend

DOOR ERNA STRAATSMA
Voorschoten - De verwachtingen waren hooggespannen, maar gedeputeerde Govert Veldhuijzen (mobiliteit) had de Voorschotense en Wassenaarse politiek gisteravond niets nieuws te melden. Hij repte met geen woord over de uitkomsten van een recente studie naar de kosten en baten van de Rijnlandroute.

"Ik kan vandaag nog niet alles op tafel leggen", zei Veldhuijzen in Voorschoten. "De maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) was vrijdag af, maar wordt hier en daar nog aangevuld. Veldhuijzen was aanvankelijk van plan om besloten te vergaderen met de Voorschotense raad, maar die voelde daar niets voor. Burgemeester Staatsen verzocht hem daarop om toch in de openbaarheid met de gemeenteraad te spreken. In Wassenaar was de ontmoeting tussen gedeputeerde en raad wel 'informeel'.

De MKBA is belangrijk voor de uiteindelijke tracÚkeuze. Daarbij gaat het om een route die dwars door het Voorschotense sportpark Adegeest loopt en een tracÚ langs de Korte Vliet, op de grens van Leiden en Voorschoten.

Veldhuijzen hoopt in de loop van de maand wel duidelijkheid te hebben over de 'meest kansrijke' varianten voor de Rijnlandroute. "Ik zit wel een beetje met die snelle procedure, maar het is niet zo dat wij nu meteen al een voorkeursvariant kiezen. Dat gebeurt pas in 2009." Met een verhaal over 'kansrijke varianten' gaat Veldhuijzen op 31 oktober hij naar minister Eurlings (verkeer) om over een rijksbijdrage te praten.

De gedeputeerde zou het logisch vinden als de Rijnlandroute een rijksweg wordt. "De nieuwe weg moet twee rijkswegen, de A4 en de A44, met elkaar verbinden. Dan kan die weg ook het best een rijksweg zijn."

De Voorschotense partijen drukten Veldhuijzen op het hart dat zij nog niet overtuigd zijn van 'nut en noodzaak' van een nieuwe weg. "Dat de weg nodig is, is tot nu toe helemaal niet voldoende onderbouwd", aldus CDA-fractievoorzitter Hester Tjalma.

 

Terug naar

Terug naar