Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Vergadering toch openbaar

 

 

VOORSCHOTEN - Gedeputeerde Govert Veldhuijzen (mobiliteit) zwicht voor de vele protesten uit Voorschoten. De voor vanavond geplande raadsvergadering over de 'Rijnlandroute (nieuwe weg tussen A4 en A44), waar hij 'gastspreker' is, is toch openbaar.

"We zijn heel erg blij dat we het alsnog kunnen oplossen", zei burgemeester Jeroen Staatsen gisteravond na spoedoverleg met Veldhuijzen en alle Voorschotense fractievoorzitters. "Volgens ons is er geen grond voor een besloten bijeenkomst. We hebben bovendien vorige week, tijdens een informatiebijeenkomst over de Rijnlandroute, beloofd dat we alle Voorschotenaren zo goed mogelijk zouden informeren. Dan kun je niet een week later ineens besloten gaan vergaderen met de gedeputeerde." Een meerderheid van de fracties had Staatsen maandagochtend laten weten de geplande bijeenkomst te zullen boycotten vanwege het besloten karakter daarvan. De gedeputeerde had daar om verzocht. Veldhuijzen wilde 'op informele wijze' met de Voorschotense partijen van gedachten wisselen over de uitkomsten van een recent onderzoek naar de kosten en baten van de Rijnlandroute. Deze studie is cruciaal bij de keuze tussen twee mogelijke tracÚs. De nieuwe weg komt ofwel dwars door het Voorschotense sportpark Adegeest te liggen of de route loopt langs de Korte Vliet, op de grens van Leiden en Voorschoten.

"Juist op dit dossier is openbaarheid van het grootste belang", zegt de Voorschotense PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg. "Aanvankelijk waren we blij dat de gedeputeerde naar Voorschoten zou komen, maar het kwam voor ons erg onverwacht dat hij alleen in beslotenheid met ons wilde praten. Je verliest als raad aan democratisch gehalte als je daar in mee gaat." Ook de Voorschotense VVD is blij dat Veldhuijzen alsnog publiek toelaat. "Wij waren erg ongelukkig met die beslotenheid", aldus fractievoorzitter Otto Rosier. "Als er iets is dat Voorschotenaren bezighoudt, is het wel de mogelijke komst van een nieuwe weg dwars door ons dorp. Er is juist reden tot grote openbaarheid."

Ook in Wassenaar is onvrede over eenzelfde bezoek van Veldhuijzen, vanavond om zeven uur, voorafgaand aan zijn bezoek in Voorschoten om negen uur. GroenLinks-fractievoorzitter Antoon Claassen had zich uit protest al afgemeld voor de bijeenkomst, maar hoopt nu alsnog op een openbare ontmoeting met Veldhuijzen. "Ik denk dat alle fractievoorzitters nog maar eens moeten overleggen over deze zaak." De overige raadsfracties in Wassenaar waren gisteren nog van plan om, zij het onder enig protest, naar raadhuis de Pauw in Wassenaar te gaan. "Beslotenheid stuit ons tegen de borst", zei Michiel Rahusen, fractievoorzitter van Wat Wassenaar Wil gistermiddag. "Maar we willen ook graag ons standpunt toelichten. "

 

 

Terug naar

Terug naar