Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit

 

RijnGouweLijn door centrum Leiden

 

De provincie Zuid-Holland houdt vast aan het plan om de RijnGouweLijn door het centrum van Leiden te laten lopen. Dat bleek vrijdag tijdens een vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie. Een meerderheid van de fracties staat echter open voor een alternatieve route.

De fracties spraken over een voorstel van Gedeputeerde Staten om de aanleg in Leiden door te drukken, nu die gemeente weigert het bestemmingsplan aan te passen. SP en D66 blijven tegen de RijnGouwelijn. De VVD, PvdA en CU/SGP geven de voorkeur aan een alternatieve route. Als daarover geen overeenstemming komt met Leiden, dan steunen deze partijen Gedeputeerde Staten in hun doorzettingsmacht. Alleen GroenLinks is voor het tracé door de Breestraat, maar zal een andere route niet tegenhouden zolang de oplevering van de lijn hierdoor niet wordt vertraagd.

De RijnGouweLijn is een snelle tram die Gouda in 2015 moet verbinden met de kust. Het tracé loopt via de binnenstad van Leiden naar Katwijk en Noordwijk. Volgens CDA-gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de Provincie Zuid-Holland is de verbinding nodig om de wijken ten westen van Leiden en de wijken tussen Gouda en Leiden te ontsluiten. Volgens Veldhuijzen is de verbinding echter zo belangrijk, dat het ‘volstrekt verantwoord’ is om de RijnGouweLijn door te zetten tegen de zin van de gemeente.

De gemeente Leiden is fel tegen het tracé, dat dwars door de historische binnenstad loopt. Op 7 maart heeft tweederde van de Leidse kiezers zich bij een referendum uitgesproken tegen de komst van de RijnGouweLijn door Leiden. Verkeerswethouder Steegh (GroenLinks) van de gemeente Leiden was een van de insprekers bij de vergadering. ‘Leiden wil geen bakbeest door de stad’, zei hij. Hij vroeg de provincie geen druk uit te oefenen op de gemeente.

Vanwege de grote publieke belangstelling werd de vergadering van de statencommissie gehouden in een grote zaal van het KIVI NIRIA-gebouw in Den Haag. Op 17 oktober 2007 nemen Provinciale Staten een besluit over toepassing van de doorzettingsmacht.

 

Terug naar

Terug naar