Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Rijnlandroute in 'commissie stiekem'

 

DOOR ERNA STRAATSMA
VOORSCHOTEN/WASSENAAR ­ De gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten praten dinsdagavond in beslotenheid met gedeputeerde Veldhuijzen over de beoogde tracékeuze voor de Rijnlandroute (de nieuwe weg tussen A4 en A44). Uit beide dorpen klinkt protest over de 'ondemocratische' gang van zaken.

Zowel het Wassenaarse comité Snelwegofgroenweg als de Voorschotense Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland hebben bezwaar gemaakt tegen de besloten vergaderin­gen. "Echt schandalig", zegt Antoon Claassen, voorzitter van Snelwegofgroenweg en fractievoorzitter van GroenLinks. In zijn hoedanigheid als raadslid heeft hij besloten niet naar raadhuis De Paauw te gaan. "Dit soort ongelooflijk belangrijke besluiten hoor je niet in beslotenheid te nemen." Het Wassenaarse comité spreekt in een brief 'met verbazing en verbijstering' over het besluit om 'informeel te overleggen' met Veldhuijzen. "Twee weken geleden was er nog sprake van een gewone openbare raadsvergadering."

Veldhuijzen gaat dinsdagavond eerst naar Wassenaar en daarna naar Voorschoten om de resultaten van een 'maatschappelijke kosten/batenanalyse' te presenteren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend voor de tracékeuze van de weg. Daarbij gaat het om de keuze tussen een weg dwars door het Voorschotense sportpark Adegeest en de Wassenaarse Ommedijksepolder. Het alternatief daarvoor is een weg die langs de Korte Vliet voert, op de grens van Leiden en Voorschoten.

De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland vindt dat de Voorschotense gemeenteraad geen medewerking moet verlenen aan het verzoek van Veldhuijzen om besloten te vergaderen. "Een en ander heeft zo langzamerhand weinig meer te maken met openbare besluitvorming en openbaar bestuur, maar veeleer met de werkwijze van de 'commissie stiekem', schrijft voorzitter Wim ter Keurs in een brief aan de gemeenteraad. Hij doelt daarmee op de Kamercommissie die altijd besloten vergadert vanwege 'staatsgeheimen'. "Dat is voor een onderwerp als de Rijnlandroute volstrekt onaanvaardbaar."

Een woordvoerster van de provincie deelt mee dat de resultaten van de maatschappelijke kosten/batenanalyse op 10 oktober openbaar worden. Dat gebeurt tegelijkertijd met een standpunt van de stuurgroep Rijn Gouwe Lijn over de tracékeuze. In aanloop naar die keuze wordt op 5 oktober een regionale conferentie voor bestuurders uit de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek gehouden. Ook die bijeenkomst is niet openbaar.

De Voorschotense wethouder Hans Horlings (verkeer) kondigde dinsdagmiddag een 'openbare raadsvergadering' aan. Vlak na die mededeling werd de 'uitnodiging' om de discussie bij te wonen weer ingetrokken. "We zijn overruled door de provincie", aldus een woordvoerster van de gemeente. De Wassenaarse politiek heeft ingestemd met beslotenheid, op verzoek van de gedeputeerde. "Het is een informele bijeenkomst, geen raads­vergadering", zegt een gemeentewoordvoerder.