Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

'Besluit RGL begrijpelijk'

Leiden -  De provincie Zuid-Holland maakt als eerste in Nederland gebruik van de nieuwe juridische mogelijkheid om zelf een bestemmingsplan te maken. Dat plan is nodig voor de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn. De gemeente Leiden wil er niet aan meewerken.

Deze methode van 'doorzettingsmacht' is mogelijk sinds de wijziging van de wet op de ruimtelijke ordening, ongeveer een jaar geleden. De provincie is vermoedelijk de eerste die van deze mogelijkheid gebruik maakt, zegt Hans Engels, buitengewoon hoogleraar gemeenterecht aan de Universiteit Leiden. De wet is veranderd om juist provincies meer bevoegdheden te geven om gemeenten aan te pakken op het gebied van ruimtelijke ordening. De laatste jaren kwam steeds vaker de klacht dat er 'verrommeling' ontstond omdat alle gemeenten bijvoorbeeld een eigen bedrijfsterrein wilden aanleggen, zonder dat provincies daar een stokje voor staken.

Dinsdag kondigden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan om door middel van 'doorzettingsmacht' de aanleg van de sneltram mogelijk te maken, nu Leiden vasthoudt aan het plan om eerst meer snelbussen in te zetten.

 

 

Terug naar

Terug naar