Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit  'De Kleine Posthoorn'

"Zoveel villa’s is vreselijk"

Groene buffer of stiekem bouwplan? Harde kritiek op de Duivenvoorde corridor.

ALBERT PEETERS
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Tot op de pijnbank zullen gemeentebestuurders verklaren dat ze met de Duivenvoordecorridor een groene buffer wilden creëren tussen Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Maar het streven tuinders en andere bedrijven uit te kopen, is verworden tot een enorm villabouwplan. Signaal dat er iets mis is, komt van het Rijk. De VROM-inspectie wil - tégen de zin van Leidschendam- Voorburg - een maximum stellen aan het aantal te bouwen villa's in het plangebied. Jan van Santen, koeienboer tussen Leidschendam en Voorschoten zei kort voor zijn overlijden: "Hier komen veel meer huizen dan mensen denken, drie tot vierhonderd. Het Defensiebos (Jan wees naar landgoed Haagwijk) wordt helemaal bebouwd." Volgens Van Santen moet je de toekomstige bebouwing van recreatiegebied Vlietland -hotel met honderd vakantiewoningen - nog bij de bouwplannen optellen, maakt 500 woningen totaal.

Milieubioloog Wim ter Keurs bevestigt dit aantal niet ("In het Voorschotense deel 70 tot 100 woningen") maar wel: "Het gaat niet goed. De bedoeling was een open corridor. Het Rijk zou strategische aankopen doen, maar daar kwam de klad in. Nu wordt het uitplaatsen van bedrijven betaald met de bouw van villa's." Hij zat 'in allerlei klankbordgroepen' en heeft de Duivenvoordecorridor onder zijn neus zien mislukken: "Mijn bezwaar is dat het voor de betrekkelijk kleine corridor relatief veel woningen zijn en dat ze verspreid in het gebied komen te liggen." Raadslid Siddi Rosa (SP) van Leidschendam-Voorburg: "Zoveel villa's is vreselijk. Het zouden er een paar zijn ..."