Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

‘Uitstel verbreding A4 funest voor regio Rijnland’

De Raad van State jaagt met zijn uitspraak de hele Randstad op kosten. Uitstel van de bredere A4 kost banen. En dankzij de dagelijkse filemeldingen op de radio is het imago van de hele regio in het geding, vindt regionaal werkgeversvoorman Jaap de Mol.

Voorzitter Wientjes van onze landelijke organisatie VNO-NCW heeft voor de NOS zijn gal al gespuwd over het uitstel van de verbreding van de A4 bij Leiden. Het is ook voor mij onbestaanbaar dat de werkzaamheden voor de verbreding voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. En dat als gevolg van onvolkomenheden in het onderzoek naar de gevolgen van de luchtkwaliteit, die de Raad van State heeft vastgesteld. Ik kan niet begrijpen dat dan ineens het hele werk moet worden stilgelegd en zelfs voor onbepaalde tijd. Zo kan bestuurlijk Nederland toch niet werken, het is hoog tijd om deze procedures anders in te richten.

De A4 is de verkeersslagader van de Randstad. En op deze enige noord-zuid verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam groeit het verkeer flink. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat rekent tot 2012 met een verkeersgroei van zo'n 30%. Intussen staan er al dagelijks files op de flessenhals bij Leiden/Leiderdorp, niet alleen in de spits maar ook daarbuiten. De vervoersorganisaties TLN en EVO becijferen de schade in 2006 alleen al voor het goederenvervoer op maar liefst 29 miljoen euro. Daarbij komt dan nog een waarschijnlijk veel groter bedrag aan schade van het urenverlies van de mensen in de personenauto's. Je hoeft geen zwartkijker te zijn om te zien dat het uitstel van de verbreding hier voor jaren de grootste fileramp in de Randstad gaat veroorzaken.

Het uitstel van de verbreding is net zo goed een ramp voor de ontwikkeling van de Leidse regio en onze hele regio Rijnland. Wethouder Wassenaar van Leiderdorp sprak al van een ramp voor deze gemeente. Vele bouw­projecten voor kantoren en bedrijven langs de tunnel die onder de Oude Rijn zou worden aangelegd en de opbrengsten daaruit die de gemeente nodig heeft voor zijn aandeel in de kosten, komen op de tocht te staan. Hetzelfde geldt voor Zoeterwoude. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven denk ik aan de nieuwe werkgelegenheid die dit alles op zou leveren en die nu ook in de lucht komt te hangen. Maar er is meer. Het plan voor de Oostvlietpolder, het enige nieuwe bedrijventerrein dat Leiden voor het komende decennium heeft te bieden, is nog steeds niet definitief. Ook hier moet de Raad van State nog een uitspraak over doen. Ik hou mijn hart vast voor de gevolgen die de problemen met de luchtkwaliteit bij de A4 hebben voor de Oostvlietpolder. Leiden doet zijn best, maar hier hebben we een tweede punt voor een mogelijk rampenscenario voor de regio.

Dan denk ik aan de N11 van Bodegraven en Alphen naar Leiden, die de hele Oude-Rijnzone ontsluit op de A4. Op de N11 zal het verkeer volgens onderzoek van het bedrijfsleven tot 2010 met 50% groeien en in 2020 zal het zijn verdubbeld. Als de A4 niet wordt verbreed, zal een nieuwe aansluiting van de N11 op de A4 ook nog jaren op zich laten wachten. De files die nu al regelmatig op de N11 staan, zullen dus onstuimig groeien. Dit is een slecht perspectief voor het opknappen van de Oude-Rijnzone, officieel het transformatieproject Oude-Rijnzone. De plannen die de provincie Zuid­Holland hiervoor heeft opgesteld, zijn intussen als kandidaatproject opgenomen in het Urgentieprogramma voor de Randstad dat het kabinet in juli heeft vastgesteld. Het project moet zich dus nog als kansrijk bewijzen om een definitieve plaats te krijgen in het Urgentieprogramma Randstad. De extra verkeersproblemen die daardoor op de N11 zijn te voorzien, zijn de regio echter niet aan te rekenen. Dus laten we hopen dat het daaraan niet zal liggen. De N207 zal als gevolg van de problemen op de N11 meer verkeer aantrekken als uitwijkroute tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol/Amsterdam. Burgers en bedrijven in Alphen hebben nu al de buik vol van de files op de N2O7, maar het zal dus nog veel erger worden. De Vereniging van Ondernemingen in Alphen heeft nu reden te meer om bij de provincie Zuid-Holland zwaar in te zetten op verbreding van deze weg.

Ook de westkant van Rijnland zal niet gespaard blijven. Het verkeer op de A44 is de afgelopen jaren sterk toegenomen en dat heeft natuurlijk alles te maken met de A4. Intussen zijn we ook op de A44 en de N44 gewend aan files. Ook dat zal dat komende jaren alleen maar erger worden. Dit maakt de aanleg van de Rijnlandroute, de verbinding tussen de A44 en de A4 nog urgenter. En het verkeer van en naar de Duin- en Bollenstreek zal een uitweg zoeken over de regionale wegen. De N206 en N208 zullen zwaarder worden belast. Het ontbreken van goede oost-west aansluitingen op de A44/A4 zal zich echt gaan wreken.

Het uitstel van de verbreding van de A4 bij Leiden/Leiderdorp brengt dus groot verkeersleed mee voor de regio. Niet alleen de Leidse regio wordt langs westkant en de oostkant slechter bereikbaar. De gevolgen strekken zich uit over het hele regionale wegennet. De hele regio Rijnland krijgt te kampen met een nog slechtere bereikbaarheid. En wat te denken van het imago van de regio. Nu al zijn we dagelijks in het nieuws met filemeldingen 'op de A4 tussen Zoeterwoude en Hoogmade' en steeds vaker ‘op de A44 vóór Wassenaar'. En dit zal nog jaren voortduren, als er niet snel iets aan de A4 gebeurt en aan de regionale wegen. Zo krijgt Rijnland een slecht imago voor bedrijven om er zich te vestigen. Terwijl de regio juist sterk wil inzetten op een goed klimaat voor de ontwikkeling van het sierteeltcomplex en de groei van de nieuwe clusters in de space- en life-science business. Ook heeft de regio gepland om zo'n 30.000 nieuwe woningen te bouwen in het komende decennium. Rijnland wil te boek staan als een regio waar het goed leven, wonen en werken is. Dat imago gaat grote schade lijden. De regio krijgt een forse rekening gepresenteerd.

 

Jaap de Mol, voorzitter VNO-NCW Rijnland

 

Terug naar

Terug naar