Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

‘Geen geld steken in Rijnland Route’

DOOR JANET VAN DIJK

REGIO - Het ministerie van verkeer moet voorlopig geen geld steken in de Rijnland Route tussen de A4 en de A44. De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap schrijft dat in een brief aan minister Eurlings. Volgens de stichting zijn nut en noodzaak van de nieuwe weg helemaal nog niet aangetoond.

De stichting gelooft dat de Rijnland Route de verkeersproblemen in de regio alleen maar erger maakt, doordat de nieuwe weg zorgt voor een toename van het autoverkeer. Bovendien snijdt de nieuwe weg Voorschoten in tweeën en is deze slecht voor het 'rijke weidevogelgebied' in de omgeving.

Daarom is het volgens de stichting beter om maatregelen te nemen om het verkeerslawaai en de luchtvervuiling in Leiden te verminderen en het verkeer daar beter te laten doorstromen. De stiching pleit voor nieuw, stil asfalt en strenge controles op de maximumsnelheid op de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan. De Lammebrug zou minder vaak open moeten, een herinrichting van het Lammenschansplein is noodzakelijk en er zou een tunnel moeten komen tussen de Churchilllaan en de Europaweg.

De stichting is geschrokken van het feit dat regiobestuurders al in oktober een tracébesluit willen nemen over de nieuwe weg om zo een rijksbijdrage van een half miljard euro te kunnen krijgen. Daarmee gaan de bestuurders geheel voorbij aan de vraag of de weg wel nodig is, staat in de brief.

De stichting heeft inmiddels '500 tot duizend' handtekeningen verzameld tegen de Rijnland Route. Het exacte aantal is moeilijk aan te geven volgens voorzitter Wim ter Keurs, omdat ze binnenkomen via internet en opgehaald worden door vrijwilligers en recent niet allemaal zijn geteld. De handtekeningenactie gaat voorlopig nog door. In 1988, toen er ook al sprake was van de aanleg van een weg tussen de A4 en de A44, verzamelde de stichting er 17.000.

 

Terug naar

Terug naar