Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

 
 

   

Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Witte Singel 54, 2311 BL Leiden. E: info@behoudrijnland.nl; I: http://www.behoudrijnland.nl/ giro 3057721 t.n.v. Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland. KvK Rijnland nr 28 11 42 54

 

 

 Leiden/Voorschoten, maandag 6 augustus 2007.

  

Persbericht

De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat geadviseerd geen geld te steken in de aanleg van de RijnlandRoute. Daarmee reageert de stichting op het besluit van een aantal regiobestuurders om begin oktober een tracé voor de RijnlandRoute te kiezen, omdat dat de kans op een snelle rijksbijdrage zou vergroten. Voor de aanleg van de weg zou een rijksbijdrage van meer dan een half miljard euro’s nodig zijn.

De stichting wijst erop, dat nut en noodzaak van de RijnlandRoute op dit ogenblik worden onderzocht en dat regio- en provinciebestuurders daar niet op vooruit moeten lopen. Bovendien gaat het hier volgens de stichting vooral om een regionaal verkeersprobleem waarvoor de RijnlandRoute geen oplossing vormt. Dat rechtvaardigt volgens de stichting geen rijksbijdrage van meer dan een half miljard.

Dat de RijnlandRoute de verkeersproblemen niet oplost, staat ook in de studies die de provincie zelf heeft laten uitvoeren. De bestaande oostwestroute wordt onvoldoende ontlast; de Lelylaan en de Churchilllaan blijven na aanleg van de RijnlandRoute lawaaiig en onveilig en de lucht blijft er te vies. Om daar verbetering in te brengen zijn volgens de stichting heel andere maatregelen nodig.

Om te beginnen zou volgens de stichting nu meteen al de maximum snelheid strikt moeten worden gehandhaafd en het wegdek door ‘zoab’ moeten worden vervangen. Dat zou de luchtverontreiniging en het verkeerslawaai namelijk aanzienlijk verminderen. Om de onnodige ergernis van de weggebruikers te verminderen zou de provincie de Lammebrug in de spits eens wat minder vaak open kunnen doen. Op wat langere termijn kan de doorstroming worden bevorderd door de Lammebrug wat meer rijstroken de stad uit te geven en het Lammenschansplein in verband daarmee ook anders in te richten. Op nog langere termijn zou de Churchilllaan eventueel met een tunnel onder de Vliet door naar de Europaweg doorgetrokken kunnen worden. De veiligheid op de Churchilllaan moet zo snel mogelijk worden vergroot door bv. op de kruising met de Vijf Meilaan fietstunneltjes aan te leggen. Dit zijn maatregelen die volgens de stichting so wie so genomen moeten en kunnen worden, los van de RijnlandRoute.

Volgens de stichting kan de regio daar beter een rijks- en provinciale bijdrage voor vragen dan voor de aanleg van een weg die de problemen niet oplost, maar wel voor nóg meer autoverkeer in de regio zal zorgen.

Dat de woningbouw op het voormalige vliegkamp Valkenburg en elders in de regio gevaar zou lopen bij het uitblijven van de RijnlandRoute, noemt de stichting een onbewezen stelling. Behalve door het openbaar vervoer (de RijnGouwelijn) en voor de fiets, zal Valkenburg natuurlijk ook voor de auto ontsloten moeten worden. Maar volgens de stichting is het zeer de vraag of daar de RijnlandRoute voor nodig is.

Eerder heeft de stichting er al op gewezen dat Voorschoten door de RijnlandRoute in tweeën zou worden gedeeld. Ook zou het rijke weidevogelgebied van de Papenwegse en de Zuidwijkse polder daardoor ernstig worden aangetast en zou de ecologische verbinding tussen de Papenwegse polder en de Ommedijkse polder gevaar lopen.

De stichting laat ons weten, dat haar handtekeningenactie dan ook ‘loopt als een trein’. Steunbetuigingen aan de actie van de stichting kunnen worden uitgebracht op www.behoudrijnland.nl.

 

Terug naar

Terug naar