Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Horlings wil besluit uitstellen

Onenigheid over keuze tracé nieuwe weg

DOOR ERNA STRAATSMA
VOORSCHOTEN - Verkeerswethouder Hans Horlings wil de komende maanden geen tracékeuze voor de Rijnlandroute maken. De Voorschotense CDA-bestuurder wijkt daarmee af van het standpunt van andere wethouders in de regio. Zij willen uiterlijk begin oktober een besluit nemen om de aanleg van een weg tussen A4 en A44 te bespoedigen. 

Vorige week hebben bestuurders uit de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek besloten om begin oktober een tracé voor de Rijn­landroute te kiezen. Daarbij gaat het om de keuze tussen een weg ten zuiden van het Valkenburgse Meer dat Voorschoten dwars doorsnijdt, ter hoogte van sport­park Adegeest. Het alternatief daarvoor is een halfverdiepte route langs de oevers van de Korte Vliet, op de grens van Leiden en Voorschoten. Deze variant is door Voorschoten bedacht, omdat deze gemeente niets ziet in de weg door het dorp. Gedeputeerde Martin Huls en de Katwijkse burgemeester Jos Wienen (voorzitter stuurgroep as Leiden-Katwijk) vinden een snel besluit noodzakelijk. Dat vergroot de kans op een snelle rijksbijdrage. Minister Eurlings (verkeer en waterstaat) onder­handelt in oktober met lagere overheden over zijn meerjaren­programma infrastructuur, ruimte en transport. Om in die begroting opgenomen te worden is een tracékeuze noodzakelijk, zeggen beide bestuurders.

 Omdat het niet lukt om alle gemeenteraden te raadplegen, neemt de stuurgroep een besluit over het tracé en gaat daarmee naar Eurlings. "Als we oktober niet halen, lopen de plannen voor de nieuwe infrastructuur jarenlange vertraging op", aldus Wienen. "Met uiterst vervelende gevolgen voor de ontwikkeling van de locatie Valkenburg en de woningbouw in de regio in het algemeen."

Horlings, die zelf deel uit­maakt van de stuurgroep, is niet van plan om in oktober een definitief tracébesluit te nemen. "Je hoeft nu nog geen definitief tracé te kiezen om verder te kunnen onderhandelen met de minister. Er zijn eerst nog allerlei stappen te nemen. Laten we eerst verder studeren." De uitspraken die Wienen heeft gedaan, deelt Horlings niet. "Ik heb een iets ander beeld van de zaak."

De Voorschotense gemeenteraad zegt nog niet overtuigd te zijn van 'nut en noodzaak' van een nieuwe verbinding. Ze wacht de resultaten van een 'maatschappelijke kosten-batenanalyse' af

 

Terug naar

Terug naar