Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Plannen Oostvlietpolder geschorst

Gepubliceerd op 25 mei 2007

Leiden - Het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder kan nog niet door de beugel. Dat heeft de Raad van State bepaald in een kort geding van drie actiegroepen, die niet willen dat er een bedrijventerrein komt in de polder tussen Leiden-Zuidwest en A4.

De Raad van State geeft de bezwaarmakers op twee punten gelijk. Het bedrijventerrein bestrijkt voor een deel grond die in het streekplan een recreatie- of groenbestemming heeft. Daarnaast is er twijfel over het verkeersonderzoek dat bij het bestemmingsplan hoort en de daarin gebruikte getallen. De Raad van State deelt de zorgen van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, Vereniging Bewoners Vrouwenweg en Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder over nog drukkere wegen en moeilijke bereikbaarheid van het toekomstige bedrijventerrein. De vraag is onder meer of een extra rijstrook op de Lammebrug wel haalbaar is.

Nader onderzoek naar de toekomstige verkeerssituatie en de daarmee samenhangende luchtkwaliteit vindt de Raad van State nodig. Voorlopig kunnen de werkzaamheden aan het bedrijventerrein in elk geval niet beginnen, terwijl Leiden het liefst snel de grond bouwrijp wilde maken.

 

Terug naar

Terug naar