Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

'Herinrichting Meeslouwerplas noodzakelijk'

Voorschoten/Leidschendam -  Het zuidelijkste water van Vlietland, de Meeslouwerplas, moet ondieper worden en een krekengebied krijgen. De Commissie Visserijkundig Beheer Vlietland (CVBV) pleit voor dergelijke ingrepen

Een reeks maatregelen moet de plantengroei, de visstand en de vogelstand verbeteren. Dat komt ten goede van de sportvisserij en andere recreatiemogelijkheden. Alle voorstellen van de commissie zijn opgenomen in het rapport Herinrichting Meeslouwerplas, dat woensdagmiddag aan een aantal gedeputeerden van Zuid-Holland en het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland wordt aangeboden.

De commissie wil langs de noordwestelijke oever van de een krekengebied aanleggen, als paaiplaats voor vissen en als broedgebeid voor zeldzame water- en moerasbroedvogels. Recreanten kunnen vrijelijk om dit gebied heenlopen en de vogels bespieden vanuit een vogelkijkhut.

In het zogenaamde 'verdronken bos' langs de zuidwestelijke oever van de plas moeten waterlelie, gele plomp fontein kruiden groeien. Ook dit gebied moet de kans krijgen om uit te groeien als paaiplaats voor vissen en broedgebied voor watervogels. Het ondieper maken van de plas draagt daar aan bij.

Aan de totstandkoming van het rapport heeft een groot aantal partijen meegewerkt, waaronder de exploitant van Vlietland, de beheerscommissie Vogelpas Starrevaart, de gemeente Leidschendam-Voorburg, een aantal hengelsportverenigingen en een gespecialiseerd ingenieursbureau.

 

Terug naar

Terug naar