Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Eurlings: denk aan belangen Wassenaar

DOOR ERNA STRAATSMA
WASSENAAR/DEN HAAG - Minister Eurlings van verkeer en waterstaat vindt dat de gemeente Wassenaar intensief betrokken moet worden bij de ontwikkeling van voormalig vliegkamp Valkenburg. Datzelfde geldt voor de zogeheten Rijnlandroute, de nieuwe verbindingsweg tussen de rijkswegen A4 en A44. Hij vraagt de provincie Zuid-Holland en het regiobestuur Holland Rijnland om aandacht hiervoor.

Wassenaar is al geruime tijd boos op de Katwijkse burgemeester Wienen. Die zou onvoldoende oog hebben voor de Wassenaarse belangen. Wethouder Alkemade heeft zijn ongenoegen hierover in een brief aan Eurlings vervat. Het gaat hem vooral om een intentieverklaring die Wienen samen met Eurlings' voorganger Peijs en gedeputeerde Huls heeft getekend. De drie partijen hebben vlak voor de verkiezingen vastgelegd dat de Rijnlandroute er snel moet komen. Wassenaar voelde zich daardoor buitenspel gezet.

De aanleg van de Rijnlandroute is volgens Eurlings 'in eerste instantie' een regionaal project. Peijs heeft op 3 oktober 2006 echter vastgelegd dat de beoogde nieuwe weg 'voor het rijk en de regio van belang is'.

Eurlings antwoordt dat burgemeester Wienen het initiatief voor de intentieverklaring heeft genomen. 'Eind december bereikte mijn voorganger een verzoek van de heer Wienen om de afspraak vorm te geven in een intentieverklaring. De organisatie daarvan en het bepalen van de ondertekenaars lag in handen van de provincie en (regiobestuur) Holland Rijnland. Wat hun motieven daarvoor zijn geweest weet ik niet. Daarvoor verwijs ik u naar hen.'

Wienen liet vorige maand al weten de kritiek vanuit Wassenaar onterecht te vinden. Toen reageerde hij op uitspraken van interim-burgemeester Van Leeuwen.

 

Terug naar

Terug naar