Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

‘Over doel is iedereen het eens’

Alternatief RGL blijft overeind

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De gemeenten in de regio zijn niet kapot van het Leidse alternatief voor de Rijn Gouwe Lijn (RGL), snelbussen. Maar ze schieten het ook nog niet af.

"Het kan niet zo zijn dat we nut en noodzaak van de Rijn Gouwe Lijn weer gaan bespreken. Anders stort het project straks als een kaartenhuis in elkaar", zegt de Oegstgeestse wethouder Eric Mackay. Net als zijn collega's in andere regiogemeenten wil hij Leiden best tijd gunnen een goed alternatief te verzinnen, maar niet ten koste van alles.

Met het plan van Leiden om drie eventueel later te 'vertrammen' snelbusbanen aan te leggen (Leiden-Katwijk, Leiden-Leiderdorp en Leiden-Voorschoten/Zoeterwoude, in volgorde van prioriteit), hoeft dat ook niet, meent Peter Glasbeek van samenwerkingsverband Holland Rijnland. Hij stelt dat iedereen het eens is over het uiteindelijke doel, al duurt het dan veel langer voor het is bereikt. Dat is volgens hem een openbaar-vervoernetwerk met een aantal railverbindingen als hoofdaders. "Of dat tram of lightrail is, maakt geen fluit uit. Als het maar hoogwaardig en hoogfrequent is. Leiden zegt echter terecht dat als het in het centrum iets wil aanleggen, er eerst een groot deel autoluw gemaakt moet worden. Dus eerst moeten de ringweg en het parkeerplan klaar zijn."

Glasbeek is overtuigd dat de regiogemeenten er wel uit zullen komen. Over de vraag of ook de provincie zich in het resultaat kan vinden, durft hij niet te speculeren. In het coalitieakkoord van de provincie is een doorgaande lightrailverbinding als een vanzelfsprekendheid opgenomen. Daarin staat dat het oostelijk deel in 2011 klaar is, het westelijk in 2014. Die planning zou Zoeterwoude graag vasthouden. "De RGL-oost moet er gewoon in 2011 liggen", zegt de Zoeterwoudse wethouder Sjaak Stuijt, die erop wijst dat zijn gemeente een compleet bedrijvenpark bij de A4 aanlegt, juist omdat de RGL naar het Leidse station daar langs zou komen,

In Leiden zijn de grootste collegepartijen verheugd. "Hiermee zijn we veel beter af dan met het meteen neerleggen van rails, terwijl je niet weet of dat rendabel is", zegt SP-raadslid Julian van der Kraats. Trams wil hij alleen als de snelbussen tjokvol komen te zitten. "Maar géén lightrail zoals de RGL." De SP'er vindt raadslid Gijs Holla (PvdA) aan zijn zijde, al is die iets afwachtender. "Het ziet er logisch uit, maar we kunnen de gevolgen - bijvoorbeeld voor de rest van het Leidse busnetwerk - nu nog niet overzien. Die moeten we eerst goed in kaart brengen."

Bij de oppositie is de VVD onaangenaam verrast. Raadslid Paul Laudy constateert dat RGL-tegenstanders hun zin krijgen en dat alle economische voordelen die de RGL had moeten brengen, wegvallen. "En ik ben erg benieuwd naar de kosten van al die busbanen."

De Leidse raad beslist 10 juli over het plan. Daarna zal blijken of provincie en regiogemeenten willen buigen voor Leiden.

 

Terug naar

Terug naar