Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

‘HSL-bomen moeten weg’

DOOR MARIETA KROFT
HAZERSWOUDE - De rij bomen die het HSL-projectbureau onlangs langs fietspaden in Hazerswoude heeft laten planten, moeten weer weg. De Rijnwoudse gemeenteraad wil ze er niet hebben. "Hoe eerder ze weg zijn, hoe beter", merkte CDA'er Jan Kerkvliet deze week in een commissievergadering op.

Een paar honderd jonge bomen staan sinds enkele maanden langs het fietspad dat parallel aan de N11 tussen Hazerswoude en Zoeterwoude loopt. Het fietspad loopt op een gegeven moment dwars door de polder in de richting van de Vierheemskinderenweg.

Kerkvliet heeft vooral moeite met de bomen die langs dit deel van het fietspad staan. Niet alleen hij, ook de agrarische natuurvereniging Wijk en Wouden, de plaatselijke weidevogelvereniging en de boeren in het gebied waren stomverbaasd toen er onlangs opeens midden in de polder allemaal bomen werden geplant, aldus de CDA'er. Kerkvliet is tegen de bomen omdat ze een gevaar vormen voor de weidevogels. "Een boom is een plek voor kraaien. Die zitten op de uitkijk om de laatste kievit en grutto uit de polder te verjagen. Het eerste kraaiennest is al gesignaleerd."

VVD'er Meerburg viel Kerkvliet bij. Al heeft hij vooral veel moeite met de bomen die parallel aan de Nl1 zijn geplant. "Vanaf de weg zie je het veenweidegebied niet meer. Je ziet alleen nog windmolens. "

Met de toezegging van wethouder De Best dat hij na de zomer zou kijken of er een betere plek voor de bomen te vinden is, namen Kerkvliet en Meerburg geen genoegen. Volgens Kerkvliet zijn de bomen nu amper nog geworteld. "Haal ze nu weg, anders gaat er een weidevogelseizoen verloren." Meerburg is er mee eens. "Ik heb er ook al buizerds gezien."

De wethouder vindt echter zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Volgens hem zijn de bomen er gekomen omdat een ambtenaar die plek mooi vond.

Het HSL-projectbureau heeft op eigen kosten in de omgeving van Rijnwoude, Jacobswoude en Alkemade honderden bomen laten planten. Ze dienen ter compensatie van de schade die de aanleg van de HSL aan het landschap heeft toegebracht.

De HSL-organisatie heeft geen bezwaar tegen een eventuele verplaatsing. "Maar dat zal de gemeente dan wel zelf moeten betalen", meldt een woordvoerder van het projectbureau. "En we willen wel weten waar de bomen heen gaan. Want ze zijn geplant in het kader van onze herplantplicht."

 

Terug naar

Terug naar