Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

'Hoogspanningskabels vrijwel zeker onder de grond'

Nieuwe Wetering - De hoogspanningsverbinding langs Nieuwe Wetering gaat zo goed als zeker ondergronds. Dat is de stellige overtuiging van PvdA-Tweedekamerlid Staf Depla. Hij nam deze week ruim 250 handtekeningen in ontvangst die de PvdA in Alkemade en de Dorpsraad Nieuwe Wetering hebben opgehaald tegen de komst van een hoogspanningsleiding door hun dorp en Rijpwetering.

De Dorpsraad Nieuwe Wetering verwacht binnenkort een uitspraak van het kabinet over het tracÚ van de hoogspanningsleiding. Tot nu toe is het de bedoeling dat die dwars door Rijpwetering komt en langs de lintbebouwing van Nieuwe Wetering.

De dorpelingen zijn daar echter fel op tegen, nu zij de afgelopen jaren ook al de verbreding van de snelweg A4 en de aanleg van de HSL te verwerken hebben gekregen. Zij vrezen de elektromagnetische straling en zien in de hoogspanningsmasten een nieuwe aantasting van het Groene Hart. Bovendien loopt de leiding dwars door een gebied dat volgens het streekplan 'een rode contour' is (bebouwd gebied) waarbinnen de aanleg van zo'n leiding niet is toegestaan.

 

Terug naar

Terug naar