Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Miljoenen extra voor sneltram

DOOR ERNA STRAATSMA
DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland trekt vijftig miljoen euro extra uit voor aanleg van de Rijn Gouwe Lijn (RGL) Oost. Het bedrag is bedoeld als 'buffer', voor eventuele technische aanpassingen.

De extra investering is opgenomen in het coalitieakkoord tussen CDA, VVD, PvdA en Christenunie. Het is veruit de grootste post in de 'Investeringsagenda bereikbaarheid 2007-2011'. Voor de verlenging van het sneltramtracÚ, van Leiden naar Noordwijk, is een extra bedrag van twee miljoen gereserveerd. Voor het ontwikkelen van een aantal buscorridors leggen de partijen twintig miljoen euro apart. Het gaat dan onder meer om verbindingen Alphen aan den Rijn-Schiphol en Duin- en Bollenstreek-Schiphol. Voor verbreding van de N207 (Gouda-Alphen aan den Rijn-Leimuiden) staat 35 miljoen genoteerd.

De miljoenen voor de RGL-oost vergroten straks de keuzevrijheid van het provinciebestuur, zo laat een woordvoerster weten. "We zijn er nog lang niet met de RGL. De vijftig miljoen zijn in dit stadium een soort buffer voor keuzes die nog te maken zijn. Er zijn allerlei technische varianten mogelijk, voor bijvoorbeeld de fundering, de verbetering van de veiligheid, voorzieningen voor fietsers en dergelijke."

Vorig jaar rekenden gedeputeerde staten van Zuid-Holland uit dat de provincie maximaal 91,5 miljoen euro aan de RGL oost bijdraagt. Bij het opstellen van een 'voorlopig ontwerp' werd daarnaast een 'onzekerheidsmarge' van 58,3 miljoen becijferd. De drie grootste statenfracties vonden dit veel te veel en eisten een 'aanzienlijke' verlaging van het financiŰle risico.

Het sneltramproject Gouda-Leiden kost in totaal zo'n 300 miljoen euro. Provincie, rijk en gemeenten delen in de kosten. De Leidse bijdrage aan het project, 35 miljoen euro, is nog onzeker. De bevolking heeft op 7 maart 'nee' gezegd tegen een RGL-tracÚ door de stad. Het gemeentebestuur heeft van de provincie en de overige gemeenten langs het traject uitstel gekregen om een alternatief te bedenken. Het provinciebestuur gaat ervan uit dat de eerste sneltram tussen Gouda en Leiden in 2011 rijdt. Drie jaar later moet de sneltram door kunnen rijden naar de kust.

 

Terug naar

Terug naar